Print Friendly, PDF & Email

Nedre Eiker Barneteater (N.E.B.) – teater med stor suksess

Av: Reidar Andresen, Krokstadelva
Tilrettelagt av Anne Gallefos Wollertsen NE
14.08.2008

 

Torsdagskvelden på ”Arkivet” i Solbergelva høsten 2006 var lik mange av de andre kveldene jeg har vært der. Prat om løst og fast, registrering av gamle bilder, noen gode historier og nye oppgaver.
Jeg hadde tatt med meg et gammalt bilde av Nedre Eiker Barneteater, der jeg var usikker på navna til flere av de som var med. ” Få se litt på bildet ” sier`n Finn Skogly. ” Å er du henn ?” Jeg måtte  jo si som sant var, att jeg var prinsen øverst til venstre med kappe og krone. Detta er ett bilde jeg aldri helt har likt. Jeg syntes alle kunne se bare de digre øra mine, noe som nok også var tilfelle i oppveksten,da diverse kroppsdeler skulle finne sin normale størrelse. Det var nok også derfor jeg bare fikk klemme prinsessa og ikke kyssa, da jeg skulle vekka opp av tornerosesøvnen, enda så forelska som jeg var.” Er detta øra dine?” sier Skogly`n, mens han betrakter bildet, ” Je trudde de hørte tell teaterutstyret.”

Begynnelsen
Høsten 1952 tok Nedre Eiker Folkeopplysningsråd initiativet til å etablere et barneteater i bygda. Alt fra starten ser dette ut til å ha vært en suksess. Over hundre håpefulle barn meldte sin interesse til å være med i det som nok lå nærmest opp til våre dagers «idol».
Styret som ble valgt var: Astrid Gulbrandsen, Marit Hamre, Solveig Krogh-Lian, Vivian Eide og Berny Berget.
Øvelsene starta opp med en gang, og det var ikke bare teaterstykket I selskap hos trollene det ble øvd iherdig på. Det var også en barneballett som øvde og blei leda av Berny Berget, og som om ikke det var nok, så hadde vi med oss Nedre Eiker Strykeorkester under ledlese av Hans Gulbrandsen.
Søndag 1. februar 1953 var det premiere på Folkets hus i Mjøndalen med fullt hus, med 500 mennesker på plass. Ordfører Erling Andersen holdt en tale for forestillingen, og så var det hele i gang. Siden blei det opptreden både i Krokstadelva og i Vetsfossen, også der var det for fulle hus.

Fortsettelsen
Jeg tror at denna oppsetningen av I selskap hos trollene var såpass positiv at det blei bestemt at nå skulle det satses på en litt større oppsetning. Valget falt da på Snøhvit og Rosenrød, et skuespill i fem akter, som etter planenskulle oppføres våren 1954. Øvelsene starta opp høsten 1953 og så var vi i gang igjen. Hvor mange dugnadstimer de voksne la ned for å få alt tel å fungere, kan jeg ikke minnes, men sying av kostymer, snekring av kulisser, opptrykk av rollehefter (det var jo ingen kopimaskin den gangen), transport, salg av billetter og ellers alt som skal få en teaterforestilling til å fungere, samt øvelse to ganger i uka var noen av de voksnes oppgaver. Mellom 30 og 40 håpefulle unger og ungdom samla tel øvelse, var vel heller ikke alltid så lett.
Sjøl om alle disse menneskene er borte nå, så skal dere ha takk for jobben dere gjorde, og for ei fin tid. Ut av det jeg kan finne fram av avisene Fremtiden og Drammens Tidende, så blei forestillingen av Snøhvit og Rosenrød framført på Folkets hus i Mjøndalen i mars 1954. Så gikk det slag i slag med opptreden både i Kongsberg, Hokksund, Krokstadelva, Tofte og i Drammens teater. Om det var andre steder vi opptyrådte, det husker jeg ikke, men jeg trur at jeg har fått med meg det meste.

Slutten (Hva skjedde siden?)
Da mai kom, så gikk mange av oss ungdommene ut av Nedre Eiker Barneteater. Hva som siden skjedde, det veit jeg faktisk ikke, men det kunne være artig å få greie på det. Er det noen som har opplysninger om videre drift, så kontakt Eiker Arkiv!

God krtikk
I følge avisene var det et mesterstykke hva man hadde fått tryllet fram av flotte drakter og utkledning til stykket I selskap med trollene.
Avisene som hadde vært på siste øvelse skriver videre at hvis barna opptrer med samme sikkerhet på premieren som under øvelsen, blir dette helt sikkert vellykket. I løpet av den korte tiden er det lagt ned et kolossalt arbeide, slår avisene fast.
Og suksess ble det jo…

De som var med under forestillingen Snøhvit og Rosenrød i Drammens Teater 5. februar 1954:

Balletten:
Fra venstre: Torunn Rygh, Jorunn Vigdal, Tove Berget, Liv Borgersen, Aud Sollie, Liv Nilsen, Anne- Berit Kirkerud, Anne- Marie Bekkevold.

Skuespillerne:
Første rekke fra venstre: Ragnhild Høybakk, Bodil Nilsen, Inger-May Viken, Mette Lindstad, ukjent, Mari Lindstad, Torunn Nilsen, Jan Borgen, Astrid Eggen, Randi Gravdal, Vera Krogh-Olsen (harepusen), ukjent, Jorunn Eggen, Kari Klausen.
Andre rekke fra venstre: Aud Ludvigsen (feen), ukjent, Reidun Kristoffersen, Finn Bakken, Randi Pettersen, Reidar Andresen, Inger-Johanne Ødegård, Liv Nilsen, Berit Fodnes, Bjarne Juritsen.

Etternavn er slik de var hos både gutter og jenter i 1954.