Print Friendly, PDF & Email

Nedre Eiker fagforening er 100 år i 2006

Tekst og foto: Frode Caspersen NE
10.06.2006

Ivrige tilhørere fra fagorganisasjonene og Eiker Arkiv.

Blide og fornøyde! Fra venstre: Reidar Lund, Knut Gjerde, Elsa Thorsen Krogstad, Magne Gulbrandsen og Gjermund Glittfjell.

Fra utstillingen.

Fagforeningen i Nedre Eiker er 100 år, og i den anledning arrangerte Stiftelsen Verkstedet og Eiker Arkiv i samarbeid med Nedre Eiker bibliotek en utstilling i Verkstedet på Solberg Spinneri som har fått navnet «Under faner og flagg».
Utstillingen ble høytidelig åpnet 1.juni, og det var stiftelsens leder Reidar Lund som kunne ønske velkommen til de ca. 30 fremmøtte. Gjermund Glittfjell fra Eiker Arkiv orienterte om utstillingen og leste dikt av Wildenvey. Reidar Lund fortalte om arbeidskonfliktene i 1906 og 1909 og om sitt nye skuespill «Krokstadspellet» som bygger på disse hendelsene og som skal framvises i Folkets Hus i Krokstadelva i oktober.  Vi fikk også se en «før – før premiere» fra spelet med Rolf Ødegaard – som forøvrig har skrevet musikken til spelet – , Svein Joar Gustavsen og Vigdis Margrethe Løver.

Det var Magne Gulbrandsen, nestleder i NE fagforening som foretok den offisielle åpningen av utstillingen, og han benyttet samtidig anledningen til å fortelle om den nye boka som forteller foreningens historie gjennom tida, på godt og vondt og gjennom nederlag og seire.
Gulbrandsen fortsatte med å orientere om foreningens virkeområde i dag. Spesielt er arbeidet med å forhindre sosial dumping viktig. På sin arbeidsplass på Trelleborg Viking (Kalosjen) kunne Gulbrandsen fortelle at  dette nå var gjennomført. Og slik skal det fortsette å være, ingen skal på noen måte utnyttes fordi de kommer fra andre land enn Norge. Ingen bedrift skal få sko seg på billig arbeidskraft. Dette blir en viktig utfordring for fremtiden, mente Gulbrandsen.
Solberg musikkorps sto for det musikalske innslaget og utstillingen ble erklært for åpnet.

Litt avkortet utstilling
I god tid før utstillingen sendte Eiker Arkiv ut en anmodning til kommunens politiske partier om deltagelse. Kun tre partier svarte. Disse var KrF, Frp og Senterpartiet. Skuffende var det at Arbeiderpartiet til tross for sin 100 -årige historie i styre og stell på Nedre Eiker ikke kunne hoste opp mer enn 50- og 75 -års beretningen, dette i form av to små hefter. Partienes manglende interesse gjorde derfor utstillingen noe avkortet. Fagorganisasjonen meldte seg derimot raskt med egne arbeidsgrupper som har arbeidet fram mye bra stoff.

Flott bok om Nedre Eiker Fagforenings historie

 

Boka om Nedre Eiker fagforenings historie er skrevet av to av Eiker Arkivs medarbeidere, Bent Ek og Arve Somdahl. De har valgt å dele opp i 10 års bolker for lettere å få fram hvordan ulike prosesser og emner griper inn i hverandre og påvirker utviklingen. Hovedvekten ligger på perioden etter 2. verdenskrig siden det alt eksisterer en fyldig 50-årsberetning. En god del nytt og spennende stoff er funnet i NEFs protokoller, NKIFs arkiver og gamle avisklipp. Disse særlig fra foreningens første år. Dette er interessant fordi dette viser de enorme forandringene som har skjedd på alle områder mellom 1906 og 2006. Boka er svært lettlest og inneholder interessant lokalhistorisk stoff. Beklageligvis er det trykket kun 400 eksemplarer og det ser ut til at de fleste av disse allerede har funnet sine eiere.