Print Friendly, PDF & Email

Nedre Eiker kapell

Av: Gjermund Glittfjell.
08.09.2003

Nedre Eiker kirke og kapellet står i dag som to perler i Nedre Eiker kommune. Etter maling av kirken er det riktig hyggelig å vise fram kirken for langveisfarende. Firmaet Støa har virkelig gjort et arbeid det står respekt av. Med inngjerding av kirkegården har også respekten for gravfreden trått mer fram. Eiker Arkiv håper nå at noen tar tak i og bevarer de gamle gravstøtter og gravrammer som er fjernet. Det hadde også vært hyggelig om de gamle jernplatene nærmest kirken hadde blitt restaurert. Bildet viser kapellet slik det har stått siden 1915, med kirken i bakgrunnen. Tomt til kapellet ble kjøpt av Carl Stenseths eiendom. Det skulle gå mange år før kapellet fikk den interiørmessige stilen det har i dag. Elektrisk lys og varme kom ikke før i 1950, på samme tid ble det også påkostet nye benker og gulvbelegg. Kirkeforeningen kostet på et glassmosaikkors i fondveggen. Fra 1955 til 1957 ble de største arbeider satt i gang når det gjaldt utsmykking. Innvendig ble kapellet dekorert av Carsten Lien sammen med Sverre Lura og Roy Augustin (det er mange som synes det ligger noe Henrik Sørensk over disse arbeider).

Det er ganske sterke symbol som er brukt i kapellet, der en over kapellets alterring møter den oppstandne Kristus under Allfaderens hjelpende hånd. Duen over Kristus er symbolet på Den Hellige Ånd. I taket finner vi sinnsstemningene lys og skygge, – dag og natt. Himmelvelvingen viser Betlehemsstjerna på nordhimmelen. Glassmaleriene i kapellet viser de fire årstider. Uten den aktive kirkeforeningen som ble stiftet av Ruth Eknæs den 23. januar 1929 med Helen Bache som kasserer og Elisabeth Solløs som sekretær, hadde nok ikke alle disse vakre tingene vært på plass. Ta deg god tid neste gang du er i kapellet til å se på de alvorlige ting som ligger i symbolikken. Det går sikkert an å få en omvisning av en kirketjener dersom en spør pent!