Print Friendly, PDF & Email

Nedre Eiker kommune 1885 – 2020

Tekst og video: Frode Caspersen
06.01.2017 

 

 

1. januar 2020 er det et faktum: Nedre Eiker blir en del av «Drammen» kommune!

 

Historisk vedtak i Nedre Eiker kommunestyre 14. desember 2016

 
Den stadige dårligere økonomien i Nedre Eiker kommune gjorde at kommunestyret til slutt valgte å si ja til sammenslåing med Drammen og Svelvik. En avgjørelse som falt tungt for brystet for de fleste av de folkevalgte. Nå hadde fremtidens pil gått fra å vise svak optimisme på foråret, til nå å peke rett i avgrunnen . «Vi hadde ikke noe valg» sa ordfører Bent Inge Bye. «Å gjøre noe annet ville vært uansvarlig». 

Eiker Arkiv var tilstede og filmet hele møtet, og i klippet under kan du se den historiske avgjørelsen. Klippet begynner med ordfører Bent Inge Byes redegjørelse for kommunestyret om sitt eget ståsted under den «vanskeligste saken han noen gang hadde vært borte i» , før avstemmingen over innstillingen fra formannskapet, som var delt opp i disse tre punktene:

  1. Nedre Eiker kommune vil arbeide for en storkommune i vår region bestående av Øvre Eiker, Nedre Eiker, Lier, Svelvik, Drammen og andre interesserte kommuner som er operativ fra 01.01.2020.
  2. Nedre Eiker kommune vedtar å gå inn i en ny kommune som et første aktivt skritt for å nå målet om en storkommune fra 01.01.2020.
  3. Nedre Eiker kommunestyre vedtar å slutte seg til den framforhandlede politiske plattformen og søker Kommunal- og moderniseringsdepartementet om å danne en ny kommune med Drammen og Svelvik og andre kommuner som fatter tilsvarende vedtak.

Punkt 1 i formannskapets innstilling ble vedtatt med 32 stemmer (15 AP, 14 H, 2 KRF,
1 MDG) mot 9 stemmer (5 FRP, 1 V, 1 SV, 1 AP, 1 SP).

Punkt 2 i formannskapets innstilling ble vedtatt med 29 stemmer (11 AP, 14 H, 2 KRF, 1 SV, 1 MDG) mot 12 stemmer (5 AP, 5 FRP, 1 V, 1 SP).

Punkt 3 i formannskapets innstilling ble vedtatt med 29 stemmer (11 AP, 14 H, 2 KRF,
1 SV, 1 MDG) mot 12 stemmer (5 AP, 5 FRP, 1 V, 1 SP).

Kilder brukt:  Nedre Eiker kommune

 

Under kan du se filmklipp fra den historiske avgjørelsen