Print Friendly, PDF & Email

Nedre Eiker provianteringsråd 1918

Tekst: Gjermund Glittfjell
Avfotografering: Arne Temte NE

Tilrettelegging: Magne Grønvold NE
27.02.2018 

Fotografiet er tatt i 1918 og viser kafeen til Oscar Andersen (Gamle riksvei 94 i 2018). På plakaten midt i bildet står det «Nedre Eiker provianteringsråd». 

Fotografiet viser kafeen til Oscar Andersen (Gamle riksvei 94 i 2018). Oscar Andersen var steinhugger av yrke. Han var svoger av Richard Rasmussen som var baker og drev bakeri ikke langt unna kafeen til Andersen. Det var vel også fra Rasmussens bakeri kaker til kafeen kom. Kafeen hadde fått «økenavnet» Dundern da det i perioder ble servert dunder, surrogatdrikken som var en blanding av parafin, mandelolje, rigabalsam og denaturert sprit. Dunder lages også av skjellakk, da brukes salt til å få ut giftstoffene. Og man sitter igjen med spriten. Giftklumpen som lå igjen i flaska kaltes «Jacob».

Det som vekket min interesse, var plakaten øverst midt i bildet. Der kan man lese «Nedre Eiker provianteringsråd». Jeg spurte min bestemor Gerda Pettersen (1909-1991) om hva dette betydde. Hun kunne fortelle at det under 1. verdenskrig ble opprettet rasjoneringskontor der man kunne få utdelt rasjoneringskort på diverse varer. I noen kommuner hadde provianteringsrådet egne sedler med pålydende 5- og 10 kroner som kunne brukes til kjøp av nødvendige næringsmidler.

Provianteringsrådene var et resultat av den allmenne forsyningskrisa under 1. verdenskrig. Det var også en sterk prisstigning på nødvendighetsvarer som førte til uholdbare tilstander for folk med dårlig råd. Provianteringsrådene skulle legge til rette for at hele befolkning ikke skulle lide noen nød i krigsårene.

Loven om provianteringsråd ble opprettet i 1916 og opphevet i 1923.

I arkivene etter provianteringsrådene kan det finnes møtebøker, brevjournaler, korrespondanse og ulike registre, lagerprotokoller og rasjoneringskort. Under ser du et utvalg av disse dokumentene.

 

Rasjoneringskort for kaffe

 

Rasjoneringskort erter

 

Brev fra Solbergelvens soc-dem. Kvindeforening 

Brev fra Steiner