Print Friendly, PDF & Email

Nedre Hoen gård, Øvre Eiker

Av Einar Sørensen

Nedre Hoens status som kapellangård og prestegård hadde som bakgrunn Niels Christophersen Hoen. Han var født på Eiker i 1656, sønn av Christopher Nielsen (død 1683) og ble utlært som prest.

Ved det dekkede middagsbordet på Eiker prestegård i 1595, forbeholdt Eikers adelige med sognepresten som vert og den visiterende biskop Jens Nilssøn next to, var det funnet plass til ”2 smucke mend ther i sognet ved naffn Oluff Reyerssen paa Ager (…) oc Pouell Hoen – Torgier Hoens søn.”

Les mer på Terra Buskerud – historieboka.no