Print Friendly, PDF & Email

”Nersetterbåten”

Av Einar Sørensen

Drammensvassdragets egen elegante robåt har lange aner bakover i tiden. Båten har hatt flere navn, ”jaga’båt”, ”ne’setterbåt”. Det dreier seg om en lang klinkbygget strømbåt med spisse stevner. Den har lav esing og stikker ikke dypt.

Fra utløpet i Drammensfjorden og helt opp til Hellefossen er Drammenselva en bred, sakteflytende flod og farbar for mange slags fartøyer. Også videre oppover til Tyrifjorden er det lange strekninger som kan ferdes med båt. Elva var det tidligmoderne samfunnets motorvei – ferdselsåre, møteplass og arbeidsplass. Her ble varer fraktet, tømmer fløtet og bjelker og bord rodd. Her drev man fiske, fritidsaktiviteter, søndagsturer og brudeferd.

Alle som har rodd på en elv har opplevd at det går fort nedover, men meget langsomt mot strømmen. Og enda tyngre går det om båten er lastet, og det må den jo være når det skal fraktes varer. Uheldigvis renner elver mot de havner der varer importeres. ”Nersetterbåten” var en løsning på denne utfordringen. Drammensvassdragets egen elegante robåt har lange aner bakover i tiden. Båten har hatt flere navn, ”jaga’båt”, ”ne’setterbåt”. Det dreier seg om en lang klinkbygget strømbåt med spisse stevner. Den har lav esing og stikker ikke dypt.

Les mer på Terra Buskerud – historieboka.no