Print Friendly, PDF & Email

Nerdamsveien av 2016

Tekst: Anne Gallefos Wollertsen. NE
Foto: Anne G. Wollertsen / Magne Grønvold
15.06.2016 

11. juni 2016 var en milepel i Solberg Hytteierforenings historie. Nerdamsveien – en splitter ny skogsbilvei fra Solbergelva og opp til Nerdammen ble åpnet. Veilegemet er bygd av og eies av hytteierforeningens medlemmer, mens Drammen kommune er grunneier.

Ordfører Bent Inge Bye og formann i Solberg Hytteeierforening Thor Erik Klausen klipper snoren ved åpningen av Nerdamsveien 11. juni 2016

 

Historien er som følger:
I «alle år» – helt fra hest og kjerres tid og via Willys jeeper og opp til nåtidens SUVer –  har hytteeiere og  skautravere kjørt opp Nerdamsveien i god tro.
På 1990-tallet ble man imidlertid gjort oppmerksom på at «veien» aldri var regulert til eller opparbeidet som vei, altså hadde det i alle år blitt bedrevet motorferdsel i utmark.

Nedre Eiker kommune satte derfor opp en bom litt nedenfor Damhaugen, og hytteeierne fikk på dispensasjon kjøre opp til Nerdammen. Denne situasjonen varte i noen år, til Fylkesmannen i 2012 satte ned foten og det ble totalforbud mot å kjøre på Nerdamsveien. Hytteeierne måtte fra da av ty til ryggsekk eller håndkjerre for å frakte varer til hyttene sine. En strekning på 2,6 km jevn stigning opp til ca 430 moh. Uholdbart. Fylkesmannen forlangte at «veien» måtte reguleres til vei og oppgraderes til skogsbilvei klasse 5.

Solberg Hytteierforening gikk i 2014 inn for å søke om byggetillatelse til å anlegge en «ny» vei, en prosess som berørte både Drammen kommune som grunneier og Nedre Eiker kommune som veien befinner seg i. Etter pålegg fra Fylkesmannen skulle veien være åpen for allmenheten og ha parkeringsplasser for bevegelseshemmede.

Etter totalt flere års behandlingstid, kunne man i januar 2015 ta det første gravetaket og fyre av den første salven i det som skulle bli den nye Nerdamsveien. Etter ca et halvt år var veien kjørbar for vanlige biler, og hver av de hytteeierne som benytter veien hadde investert ca kr. 70 000,- i et veiprosjekt til totalt 4,3 millioner.

Veien er blitt en flott helårsvei, med bompenger for andre enn hytteeierne. Offisiell parkeringsplass er anlagt på Damhaugen, mens hytteeierne har tillatelse til å kjøre nesten til Nerdammen. Allerede sommeren og høsten 2015 var trafikken på veien stor, og det vanket mange lovord om hvor flott det er å ha fått en utfartsparkering på toppen av åsen. Her er man nesten midt i skiløypenettet, det er merka og umerka stier i flere retninger, og badevann og fiskevann finnes like i nærheten. Den nye Nerdamsveien har gjort terskelen for å komme seg ut i den helsebringende naturen lavere for mange…

Under kan du se en bildekavalkade fra byggingen av Nerdamsveien.

 • Strand og Enger klare for oppstart i jula 2014
 • Anleggsområdet. Starten på veien jula 2014
 • Gamleveien rensket og klargjort for sprengning jula 2014
 • Rensket og klargjort for sprengning jula 2014
 • Gamleveien rensket og klargjort for sprengning jula 2014
 • Ferdig rensket. De første sprengninger er foretatt i jula 2014
 • Starten ved Lunneplassen
 • Fra starten av veien ved Lunneplassen
 • På vei nedover. Siste krappe høyresving før Lunneplassen
 • På vei nedover. Like før den siste krappe høyresvingen før Lunneplassen
 • Strand og Enger bygger vei. Like etter første krappe venstresving
 • Like før Krakken
 • Like nedenfor Eggebekk
 • Ved Eggebekkmyra
 • Eggebekkmyra
 • Nedre delen av Eggebekkbakken
 • Eggebekkbakken. Grusdepot under byggingen av veien
 • Eggebekkbakken
 • Boremaskin i sving i Eggebekkbakken
 • Boremaskin i sving i Eggebekkbakken
 • Eggebekkbakken etter sprengning
 • Eggebekkbakken etter sprengning
 • Eggebekkbakken etter sprengning
 • Eggebekkbakken etter sprengning
 • Toppen av Eggebekkbakken
 • Eggebekkbakken
 • Toppen av Eggebekkbakken, Evighetene forut
 • Evighetene
 • Hoggstmaskin i sving like under Damhaugen
 • Siste metrene før parkeringen ved Nerdammen
 • Siste metrene før parkeringen ved Nerdammen
 • Siste metrene før parkeringen ved Nerdammen
 • Parkeringen ved Nerdammen ferdig rensket
 • Parkeringen ved Nerdammen ferdig rensket
 • Parkeringsplassene gruses
 • Parkeringsplassene gruses
html slider