Print Friendly, PDF & Email

”Nersetterbåten”

Drammensvassdragets egen elegante robåt (elvebåt) har lange aner bakover i tiden. Båten har hatt flere navn, ”jaga’båt”, ”ne’setterbåt”. Det dreier seg om en lang klinkbygget strømbåt med spisse stevner. Den har lav esing og stikker ikke dypt.

Les mer på Lokalhistoriewiki

 

Et klassisk bilde fra Mjøndalen tatt mot Krokstadelva. med tre nersetterbåter side om side. Legg merke til båten midt på bildet, der tre personer står oppreist samtidig. Disse båtene er langt stødigere enn det kan se ut som, Både tømmerfløtere og laksefiskere var helt avhengig av å kunne stå oppreist i båten når de arbeidet.