Print Friendly, PDF & Email

Flott vårkveld blant gruver og husmannsplasser

PÅ TUR TIL NIKKERUD
Tekst og foto: Bent Ek
28.5.2009

I anledning av at «månedens tema» er husmannsvesenet, arrangerte Eiker Arkiv tur til Nikkerud torsdag 28.mai, med Hanne Lysaker Næss som omviser. Oppslutningen om turen var ikke den aller største, men de som var med fikk en flott tur i nydelig vårvær med mye spennende husmanns-og gruvehistorie.

Kaffe og kaker utenfor hovedbygningen på Nikkerud

Husmannsplass under presteenkesetet

Nikkerud ligger bokstavelig talt i et hjørne av Eiker – helt på grensa til Konnerud og Drammen kommune. Kanskje har det vært bosetning her helt tilbake til 1500-tallet, mener Hanne Lysaker Næss, som eier stedet og var med som omviser på Eiker Arkivs tur.

Fram til slutten av 1700-tallet var området her sameieskog mellom flere gårder i nærheten av Mjøndalen. Da de store skogstrekningene ble delt, tilfalt det innerste skogstykket gården Skramnes, som på denne tida var sete for presteenkene på Eiker. Siden har plassen alltid tilhørt denne gården.

Rundt Nikkerud er det et kulturlandskap som bærer preg av at det har bodd mennesker og dyr her gjennom mange generasjoner..

Fra gruvedrift til turistservering

Alt på 1500-tallet ble det ryddet mange gårder og boplasser på Konnerud. Seinere kom det i gang gruvedrift, i regi av Det jarlsbergske sølv-og kobberholdige Blyverk. I generasjoner var det bergverksdriften som var livsgrunnlaget for husmennene her inne, samtidig som det var godt beite for sauer og kuer i skogene.

Like ved Nikkerud ligger den gamle Åserudgruven, som nevnes blant Hassel jernverks gruver alt tidlig på 1700-tallet. Noen hundre meter unna ligger Magnetgruva og Dorotheagruva, også de innenfor Nedre Eikers grenser. Her var det full drift fram til 1889, og det er tydelige spor etter bygninger, vannrenne og fundamentene etter de store hjulhusene, for vannhjulene som drev pumper og heiseinnretninger.

På 1900-tallet drev beboerne av Nikkerud servering til turister som nøt friluftslivet på Konnerud, sommer som vinter. Fortsatt går både stien og skisporet tvers gjennom tunet, og Hanne forteller at det ofte kommer folk innom som har gode minner fra gamle dager – ikke minst fra krigsårene, da det ble servert både helmelk og fløte.

Nikkerudgruvene – også kalt Åserudgruvene – har levert jernmalm til både Hassel jernverk og Eidsfos jernverk.

Kulturlandskapsområdet

I løpet av de siste årene har eierne av Nikkerud, Hanne Lysaker Næss og Knut Næss, gjort et stort arbeid for å sette i stand både våningshuset og den gamle låven på plassen. De har også samarbeidet med Konnerudverkets Venner og Drammen kommune om å gjøre kulturlandskapet rundt plassen tilgjengelig for allmenheten. Busker og kratt har blitt ryddet slik at kulturminnene fra gruvedriften kommer fram i dagen, og i hele området er det satt opp tavler med informasjon om natur og kultur, med illustrasjoner av Grethe Lysaker Seljenes. Vi anbefaler alle dem som ikke deltok på Eiker Arkivs tur å ta en tur på egenhånd i dette idylliske og spennende kulturlandskapet.

Den gamle badstua er neste restaureringsprosjekt.