Print Friendly, PDF & Email

«Nu»-mannen i byen.

Drammens Tidende,
Lørdag aften, 16.juni 1928.

:Tilrettelegging: Arne Temte
og Magne Grønvold NE
April 2024

En av våre medarbeidere knep ovenstående vellykkede fotografi av redaktøren av «Nu», And. Mehlum, som han satt i Børresens allé. i Drammen forleden formiddag og tok sig en pust og en pipe.

Det er vel ikke mange her omkring, både i Drammen og langt opover bygdene i Buskerud, som ikke kjenner «Nu»-mannen.  Siden han i 90-årene (1890-årene) startet sitt originale bladforetagende er han blitt nøie knyttet til distriktet . Fra nederst i Buskerud til øverst i Hallingdal har han i alle disse årene jevnlig avlagt sine besøk som forretningsfører, redaktør og vandrende korrespondent for sitt blad.

I Drammens og Oplands Turistforenings årbok ifjor skrev ingeniør Hans Jensen en artikkel om Mehlum. Han forteller her blant annet at neppe noen annen fotturist han gjennomvandret så mange hundre mil av Drammens opland som Mehlum. Gjennem en menneskealder har han på sine ben årlig spasert en veilengde, som efter han egen skrittmåler kan anslåes til 3-4000 km., eller en avstand som fra Oslo til et stykke ned i Afrika.

Mehlum er født i Skogn i det Tronheimske i 1848 og er således 80 år gammel. Han tok eksamen fra Klæbu seminar i 1869, og efter noen år lærergjerning begynte han sin skribentvirksomhet til forskjellige aviser inntil han startet «Nu».