Print Friendly, PDF & Email

Ny bok om Finnemarka

 Tekst og foto: Anne G. Wollertsen NE
2001
   

Etter at den første boken kom ut i 1982, har (nå avdøde) redaktør Bjarne Røgeberg samlet mer fantastisk stoff fra de store skogsområdene mellom Tyrifjorden i nord, Lierdalen i øst og Drammenselva i sør og vest. Boka består av 70 større og rundt 30 småartikler.

Spesielt interessante er artiklene om hendelsene i marka under krigen. Om containerslipp og trefninger mellom Milorg og norske og tyske gestapister.
Boka spenner imidlertid vidt. Les om hverdag, slit og trivsel hos menneskene som bodde her gjennom hundrer av år. Fra tiden rundt 1650 og 200 år framover da de finske «setlere» dominerte, og perioden etter da det inne i marka var et helt bygdesamfunn. Et samfunn med rundt 30 bruk, og som fra 1870 hadde sin egen skole.

Da den første boka om Finnemarka kom ut i 1982, ble den nærmest revet vekk, og har senere vært vanskelig å oppdrive. Det er ingen grunn til å tro at ikke det samme skjer denne gangen! Bjarne Røgeberg er redaktør av begge bøkene, og utgiver er Drammens og Oplands Turistforening.

Boka kan kjøpes i DNT Drammen og Omegn  butikk i Schwenkegata i Drammen, bestilles på telefon 32255141 eller på e-mail kontoret@dntdrammen.no Kan også kjøpes på Eiker Arkiv, se «Om oss/Produkter» i toppmenyen..
Prisen er kr. 200.-.

 

Sist oppdatert 01.11.2009 og 22.02.2016