Print Friendly, PDF & Email

Da Hokksund fikk ny bru

Kulturminneåret 2009
NA-KU-HEL HOKKSUND 5/2-09
Tekst: Bent Ek
05.02.2009

Årets første Na-Ku-Hel arrangement i Hokksund var viet til Hokksund bru, og spesielt til byggingen av den «nye» brua i 1958, som altså feiret 50-årsjubileum i fjor. Jan Henrik Eriksen skrev en artikkel om dette i fjorårets «Eikerminne» og han brukte denne artikkelen og en håndfull gamle bilder til å få i gang en runde med mimring rundt en gamle og den nye brua.

Et flott håndkolorert trykk som viser den opprinnelige brua, som ble bygd på første halvdel av 1950-tallet.

Brua som brant

Byggingen av bru over Drammenselva ved Hokksund var en viktig begivenhet i sin tid – det skjedde rett etter midten av 1800-tallet. Før den tid måtte en helt til Drammen for å komme over Drammenselva, dersom en ikke skulle buke båt. Men det var nettopp båt folk flest brukte, og Hokksund hadde i mange hundre år vært det viktigste overfartsstedet for reisende mellom Drammen og Kongsberg.

Et drøyt tiår etter brua, kom jernbanen til Hokksund. Disse to begivenhetene bidro til å flytte sentrum – først fra det gamle sundstedet ned til brua, og deretter over på sørsiden av elva. Et nytt sentrum vokste opp langs Stasjonsgata, som gikk fra bruenden ned til stasjonen.

I juni 1915 brant halvparten av den opprinnelige brua. Noen ny bru hadde i Vegvesenet råd til, og en nøyde seg med å reparere den delen som hadde brent. Men i stedenfor å lage en kopi av den gamle, ble det laget en konstruksjon i stål, som en skjøtet sammen med den gamle trebrua. Den hadde kanskje et mer tidsmessig utseende, men var like smal som den gamle. Det var ment å være en provisorisk løsning, men den ble stående i mer enn 40 år.

Alt i mellomkrigstida gikk diskusjonen om ny bru i Hokksund. Under krigen ble det lagt konkrete planer, men de ble aldri gjennomført, og i gjenreisningstiden var det mange andre oppgaver om måtte prioriteres. Men da den nye Sentralskolen på Lerberg kom, ble situasjonen helt uholdbar. Daglig skulle flere hundre skolebarn fram og tilbake over den smale og ofte svært glatte brua, samtidig som biltrafikken stadig økte. Det var helt umulig for to biler å møtes, og mange husket sogneprest Berge, som pleide å ta en tur ut av bilen og inspisere brua til fots før han våget seg utpå. Ofte var det 15-20 minutters ventetid for å komme over, og alle forsto at det ville bli enda verre den dagen salget av biler ble frigitt.

Slik så brua ut fra 1915 og fram til den nye brua kom – en merkelig konstruksjon, som vel var mer spesiell enn vakker.

Gamlebrua slik mange husker den – smale fortau på sidene og så vidt plass til en bil i midten. Ved regnvær eller snø ble treverket såpeglatt.

Åpningen den 21.mai 1958

Alle de frammøtte husket godt den store høytidsdagen da brua ble offisielt åpnet. Det var taler og snorklipping, Hokksund Mannskor sang og Guttemusikk spilte. Th.Liens buss med beboere på Eikertun var det første kjøretøyet over den nye brua. Så spilte «Swing Brothers» opp til dans, og det var stort fyrverkeri.

Før en kom så langt, hadde imidlertid byggingen av brua pågått i neste to år. En av dem som var til stede, Kjell Bollerud, hadde vært med på dette arbeidet og kunne fortelle om arbeidsmiljø som ikke ville blitt godkjent i dag. Han hadde også med et foto av arbeidsgjengen.

Jan Henrik fortalte at flere alternativer var blitt vurdert når det gjaldt plasseringen, men til slutt bestemte en seg for å bygge på nøyaktig samme sted som den gamle – men adskillig bredere. Som en kuriositet nevnte han at Kurth Hansen, som hadde forretning like ved Bruhjørnet, foreslo at det burde bygges rundkjøring i krysset mellom Stasjonsgata og Brugata. I 1958 var rundkjøringer så å si et ukjent fenomen i Norge, men seinere har det blitt mange av dem – ikke minst i Hokksund sentrum. Så Kurth’n var nok forut for sin tid!

Arbeidsgjengen som bygde den nye Hokksundbrua. Det var dels folk fra Sandsvær, dels fra Hokksund-området

Den gamle jernbrua ble flyttet noen meter lenger nedover og forlenget med ei provisorisk trebru. Deretter kunne en begynne å bygge den nye brua på samme sted som den gamle hadde stått.

Det første kjøretøyet har nettopp passert brua – en Scania turistbuss fra Th. Lien

I hele byggeperioden var den gamle brua fortsatt i bruk.

Bruhjørnet omkring 1960. På den nye brua kunne det gå biler i begge retninger og enda være plass til syklister og fotgjengere.

Noen av de frammøtte hadde med seg bilder fra byggingen og fra åpningsseremonien. De vil bli presentert ved en seinere anledning her på nettsidene.