Print Friendly, PDF & Email

Ny bru over Solbergelva

Tekst og foto: Frode Caspersen

 15.03.2018

Den gamle brua august 2014

Ny bru over Solbergelva (Lysløypa i Solbergåsen)

Vannet fra Solbergvannet (Stordammen), Mellomdammen, Nerdammen, Kringla, Gravningen, Steinarvannene og Vasshella danner til sammen Solbergelva, og har sitt utløp  i Drammenselva midt imellom der hvor Aaserud og Solberg teglverk en gang lå. Akkurat byggeår på den gamle brua har vi i skrivende stund ikke (skal sjekkes opp seinere), men antar at den ble bygget i forbindelse med legging av  Glitrevannledningen i begynnelsen av 1980- årene. Brua hadde de siste åra vært lappet på gjentatte ganger, men i 2017 valgte  kommunen å bygge en ny.

Den nye brua, mars 2018

Under arbeidet ble veien stengt.

Dekket legges

Solide materialer å gå på!

Gutta som bygde brua. Fra venstre: Krzysztof Jagiello og Christian Michalsen

Det var firmaet  «Haandverkerne AS» som fikk oppdraget, med Steinar N. Buttedal, prosjekt-/byggeleder ved eiendomsavdelingen i Nedre Eiker kommune, som ansvarlig. Hele brua ble revet, bare de to jerndragerne under ble beholdt, da de ble funnet gode nok for mange år til.