Print Friendly, PDF & Email

NYE NEDRE EIKER BIBLIOTEK

(01.03.2003)

Det nye hovedbiblioteket i Klopptjerngata Mjøndalen blei åpna med brask og bram 22. november 2002. Her forteller eiendomssjefen i kommunen, Brynjar Henriksen, litt om hvorfor det blei bibliotek akkurat her, og biblioteksjef Pål Ødemark informerer om hvilke tilbud det nye biblioteket har til eikværingene.

  Bilder fra åpningen

Biblioteksjef Pål Ødemark overrekkes den symbolske nøkkelen til det nye hovedbiblioteket av ordfører Rolf Bergersen. Foto: Anne Gallefos Wollertsen.

 

Klassene 7B og 7C fra Mjøndalen skole underholt med spenstig musikk, sang og dans! Foto: Pål Ødemark.

 

Staben ved det nye hovedbiblioteket. Alle har gjort en strålende innsats under flyttesjauen! Foto: Tor Kristian Eriksen.

 

20-åringen Marte Syvertsen imponerte stort med egenskrevne dikt! Foto: Anne Gallefos Wollertsen.

Historikk for etableringen av nytt hovedbibliotek i Nedre Eiker kommune
Av Brynjar Henriksen, eiendomssjef

Fra midten av 90-tallet har det fra flere aktører vært lansert tanker om å etablere et bolig/forretningssenter ved Orkidetorget i Mjøndalen sentrum. I forbindelse med behandlingen av forprosjektet, ble det gjort politisk vedtak som sa at det fremtidige hovedbiblioteket skulle etableres i eller i nærheten av Orkidetorget. På det tidspunktet var det – og det er det vel fremdeles – noe «ut i det blå» når dette prosjektet vil bli realisert. Første kvartal 2001 ble prosjektrapporten om plassering av ungdommen hus behandlet i kommunestyret. Rapporten konkluderte med at Samfunnshuset var det beste alternativet for etablering av ungdommens hus, dette ble også vedtaket i kommunestyret. Et slikt vedtak ville da medføre at eksisterende hovedbibliotek måtte flytte, og at man på det tidspunkt ikke hadde noe prosjekt i forbindelse med Orkidetorget å forholde seg til. I etterkant av denne behandlingen mottok kommunen en henvendelse fra familien Brandvold om at de var villige til å bygge om Brandvoldgården i Mjøndalen til nytt hovedbibliotek, hvor kommunen da skulle være leietaker.
Kommunen ønsket på det tidspunkt helst å leie lokaler til nytt bibliotek, for da å stå friere dersom realiseringen av Orkidetorget skulle bli virkelighet. All den tid man allerede da visste at en realisering av Orkidetorget ville ta lang tid, vurderte rådmannen at kun et alternativ til lokalisering av nytt bibliotek ville være et for dårlig beslutningsgrunnlag. Våren 2001 ble det avertert i dagspressen at Nedre Eiker kommune ønsket tilbud på lokaler til nytt hovedbibliotek. I kravspesifikasjonene , som var delt i tre, skulle krav til beliggenhet, planløsning, hvordan man hadde integrert romprogrammet og pris danne grunnlaget for et valg.

Ved fristens utløp, som var satt til 15. juli 2001, var det innkommet fire forslag. Disse forslagene var følgende:
* Albion, eier Svein R. Andersen eiendom A/S
* Kælken, eier Svein R. Andersen eiendom A/S
* Klopptjernsgata 5, eier KIWI eiendom A/S
* Brandvoldgården, eier familien Brandvold
Alternativene ble fremlagt til behandling i formannskapet den 10. oktober 2001. I denne behandlingen ble det vedtatt at man ikke skulle gå videre med prosjektene fra Svein R. Andersen A/S vedrørende Albion og Kælken, men at rådmannen skulle forhandle videre med KIWI eiendom A/S vedrørende Klopptjernsgata 5 og Brandvold, slik at det ble samsvar med tidligere vedtak om at biblioteket skulle plasseres i eller i tilknytning til Orkidetorget. Den 11. desember 2001 ble det fattet vedtak om å inngå leieavtale med KIWI eiendom om å etablere nytt bibliotek i Klopptjernsgata 5 i Mjøndalen. Den 30. januar 2001 ble det foretatt oppstartsmøte med KIWI eiendom, hvor det ble bestemt befaring til bibliotekene i Tønsberg og Horten, hvor de ansatte var med i utformingen. Arkitekten for prosjektet var Tor Børrestad ved ARC Design A/S, og prosjekteringsleder var Ove Byrmo ved Prosjektcompaniet A/S. Byggearbeidene ble startet sommeren 2002, og bygget ble overlevert 1. november 2002. Hovedentreprenør for prosjektet var Strøm-Gundersen A/S. Prosjektledelsen fra kommunens side ble foretatt av «Kommunale bygg og eiendommer», som også er leietakere.

En strålende fornøyd biblioteksjef under åpninga av det nye hovedbiblioteket! Foto: Frode Caspersen.

Nytt bibliotek
Av biblioteksjef Pål Ødemark

22.november 2002 var en stor dag for kulturen på Nedre Eiker. Da ble det nye hovedbiblioteket i Mjøndalen offisielt åpnet av ordfører Rolf Bergersen. Det var en verdig åpningsseremoni med kulturelle innslag, taler og gaveoverrekkelser. I åpningsuka var det i tillegg fem kulturarrangementer som trakk over 700 mennesker til biblioteket.
Byggearbeidet ble startet sommeren 2002, og i løpet av et halvt års tid ble den gamle og nedslitte Elle/Rimibutikken i Mjøndalen forvandlet til et funksjonelt og moderne bibliotek. Biblioteket er totalt på ca.1200 m2 og på et plan. Det store rommet er brutt opp med vegger og nedsenkning av tak, slik at det framstår som et intimt sted å være. Biblioteket har blitt oversiktlig, romslig, lyst og luftig og stilreint når det gjelder valg av farger og materialer. Biblioteket er bygd ut i fra idéen om fleksibilitet og lokalene skal kunne endres etter framtidas behov.

Innimellom bokhyllene er det laget små rom i rommet og møblert slik at det skal være fristende å sette seg ned med en bok eller studiearbeid. Det er også blitt en trivelig barneavdeling midt i lokalene. Her det også gode sitteplasser der foreldre og barn kan slå seg ned og lese en bok sammen. I biblioteket finnes også en rekke PCer som er koblet opp mot internett og kan benyttes av publikum.

Biblioteket inneholder også et stort område som kan brukes til arrangementer, utstillinger og annet. Her kan det arrangeres forfatterbesøk, foredrag, teater, små konserter, skoleforestillinger, filmframvisninger, utstillinger osv. Her skal den lokale kulturen kunne vise seg fram. Biblioteket ønsker å være et kulturhus i liten målestokk.

Nytt er det også at det ved inngangspartiet og i front av biblioteket finnes et eget område hvor folk kan sette seg ned og slappe av med aviser, tidsskrifter og bøker. Området er knyttet opp mot uteområdet slik at en på sommerstid kan åpne døra, trekke ut og nyte godværet.

I det gamle biblioteket manglet det en skikkelig lesesal, møterom og egen lokalsamling. Dette er nå kommet på plass. I dag er det mange som er under utdanning uten sterk tilknytning til et spesielt læringssted. Nå er det tilrettelagt for at disse skal kunne bruke biblioteket som sitt lokale læringssenter. Rommene kan også brukes utover vanlig åpningstid etter avtale. Møterom og lokalsamling kan slås sammen slik at vi får et større møterom.

Bygdas store dikter, Herman Wildenvey, har selvfølgelig fått en sentral plassering i biblioteket. En byste av dikteren er det første du møter når du kommer inn gjennom døra. Det er også en fast Wildenveyutstilling i biblioteket. Det er også en fast fotoutstilling med alle de 24 orkidéene som er funnet i kommunen.

Det flotte uteområdet må også nevnes. Hellelegging, beplantning og belysning er gjort på en fin måte. Og det er en egen bokskulptur ved inngangspartiet. Tilgjengeligheten er også svært god. Biblioteket har en rekke egne parkeringsplasser rett ved inngangen.

Det nye biblioteket har blitt flott og tidsmessig og det skal være en opplevelse å komme på besøk. Det tilbys en rekke aktiviteter og det bør bli en viktig møteplass for kommunens innbyggere. Og det nye biblioteket har blitt tatt i bruk. Det har vært en stor økning i aktivitet, besøk og utlån etter at biblioteket åpnet.

Nedre Eiker bibliotek feirer 100 år i 2009, og det vil i den anledning bli lagt ut små historier og saker som har med bibliotekets historie å gjøre.