Print Friendly, PDF & Email

«Nytt liv i gamle minner» på Nedre Eiker

Den internasjonale kulturminnedagen, søndag 12.september 2010

 

Turid Kolstadløkken orienterte om arbeidet med kulturminnevern på Nedre Eiker.

Årets tema for Den internasjonale kulturminnedagen var «nytt liv i gamle minner». Det passer utmerket på Solberg Spinderi – en industribedrift med lange tradisjoner, som de seinere år har gitt husrom for mange nye og spennende aktiviteter – deriblant Eiker Arkivs avdeling på Nedre Eiker. Eiker Historielag benyttet dagen til å vise fram EIKER ARKIV – dokumentasjonssenteret som har vært med å lage nytt liv i gamle industrilokaler på Solberg Spinderi i Solbergelva.

Gjermund Glittfjell, som er leder for Eiker Arkiv på Nedre Eiker, fortalte både om arkivet og om Solberg Spinderis historie og viste gammel film. Deretter orienterte Turid Kolstadløkken fra Kulturvernavdelingen i Buskerud Fylke om Nedre Eiker kommunes arbeid med ny kulturminneplan. Begge foredragene ble holdt i kantinen i «Kanselliet», der det ble servert kaffe og vafler.

Etter foredragene var det omvisning på området, og gjestene fikk blant annet se det flotte trykkerimuseet, en keramikk- og fajansesamling og det geologiske museet.

Andre del av arrangementet foregikk i Nedre Eiker kirke, som i år feirer sitt 150-årsjubileum. Her tok Historielagets leder, Trond Bollerud, imot publikum og viste rundt.

Trond Bollerud viste rundt i Nedre Eiker kirke.