Erik Østerud ved en av kulturminnetavlene i Loesmoen Elvepark.

Øvre Eiker Kulturminneråd disponerer i år kr. 20.000,- som kan deles ut som støtte til lokale prosjekter. Den opprinnelige søknadsfristen var 1/9, og på rådets møte 6/9 ble det bevilget kr. 10.000,- til et arrangement for barn ved Fiskum gamle kirke og kr. 5.000,- til jubileumsbok om Vestfossen Mannskor. Dette betyr at det fortsatt gjenstår kr. 5.000,- på årets budsjett, og det ble derfor vedtatt å forlenge søknadsfristen er 1. desember.

Alle typer prosjekter der tema er lokalhistorie og kulturminnevern i tilknytning til Øvre Eiker kan få slik støtte. Dette gjelder for eksempel:

  • Bevaring og istandsetting av verneverdige bygninger eller andre kulturminner
  • Skilting og skjøtsel av kulturminner
  • Forskningsprosjekter og studentprosjekter
  • Innsamling og registrering av dokumentasjon
  • Bokprosjekter
  • Utstilinger
  • Formidling på internett eller andre digitale medier

 

Søknader sendes til post@ovre-eiker.kommune.no og merkes «Søknad til Øvre Eiker Kulturminneråd».

 

 

KMR startside