Print Friendly, PDF & Email

Om Eiker Arkiv

Kontakt oss

Kommunesamarbeid

Eiker Arkiv ble etablert 1/1-2003 som et lokalhistorisk arkiv for kommunene Øvre Eiker og Nedre Eiker. Arkivet er et samarbeid mellom Eiker Historielag, Øvre Eiker bibliotek og Nedre Eiker bibliotek og er et ledd i bibliotekstjenesten i de to kommunene.

Bakgrunn

Vi har to avdelinger, en i Nedre Eiker (i Kanselliet på Solberg Spinderi i Solbergelva) og en i Øvre Eiker (i biblioteket i rådhuset i Hokksund).
Bakgrunnen for denne ordningen er at kommunenes kulturavdelinger, bibliotekene, Historielaget og flere andre organisasjoner og enkeltpersoner i lang tid hadde samlet inn lokalhistorisk dokumentasjon av ulike slag. Dette materialet ble kartlagt i regi av «Registreringsprosjektet», som ble gjennomført i treårsperioden 2000-2002. Samtidig ble det organisert lokale grupper som fortsatt driver innsamling av slik dokumentasjon. Sentralt i dette arbeidet står «Solbergelva i Bilder» og «Sameia Fotoarkiv», som i flere år har drevet med registrering av gamle bilder fra bygda. Eiker Arkiv viderefører dette arbeidet, samtidig som det har ført til en utvidelse av arbeidsområdet.

 

Bildet er tatt på Solberg Bibliotek en torsdag kveld og viser litt av aktiviteten til Eiker Arkiv i Nedre Eiker. Arkivet flyttet i mars 2009 til Kanselliet på Solberg Spinderi. Foto: Frode Caspersen.

Bildet er tatt på Solberg Bibliotek en torsdag kveld og viser litt av aktiviteten til Eiker Arkiv i Nedre Eiker. Arkivet flyttet i mars 2009 til Kanselliet på Solberg Spinderi. Foto: Frode Caspersen.

Formål, arbeidsområder og tilbud

Eiker Arkiv oppbevarer og registrerer ulike typer lokalhistorisk dokumentasjon, som arkivmateriale etter bedrifter og organisasjoner, fotografier, film, lydbånd, avisutklipp, samt registreringer av faste kulturminner og museale gjenstander. Digitalisering av denne dokumentasjonen er en viktig del av arbeidet vårt, og resultatet presenteres på dette nettstedet. Vi kan også tilby foredrag, ekskursjoner og påta oss større eller mindre forskningsoppdrag.

Dugnadsdrift

Eiker Arkiv drives for en stor del på dugnad, og alle som har lyst er hjertelig velkommen til å delta. Vi har lokale registreringsgrupper på de fleste tettstedene i de to kommunene, men siden mye av kommunikasjonen foregår på internett, er det også mulig å delta for folk som bor utenbygds.