Print Friendly, PDF & Email

Tjenester, produkter og priser

Vi besvarer spørsmål og henvendelser fra publikum og stiller opplysninger fra arkivene til disposisjon for privat bruk. Eventuell videre offentliggjøring krever Eiker Arkivs godkjennelse. Vi viser forøvrig til Åndsverkloven i forbindelse med kjøp av fotos, film og lyd.
Arkivets tjeneste er gratis inntil ca.15 minutter pr. henvendelse. Tjenester og produkter ut over dette må en betale for. Nedenfor finner du en oversikt over hva vi kan tilby og priser på dette. Foredrag, ekskursjoner og slektsgranskning utføres under forutsetning av at noen av våre medarbeidere har anledning til å påta seg oppdraget.
Produkter/tjenester Priser
Fotografier Vi leverer foto digitalt på CD-plater. Bildene leveres i en oppløsning på 3543×2362 og kan dermed brukes til forstørrelser inntil 20x30cm. Dette kan bestilles fra en fotograf, eller en kan skrive ut bildene på sin egen printer. Pris etter avtale
Vi tilbyr også CD’er med flere hundre bilder om ulike emner. Disse bildene er i lav oppløsning og egner seg derfor best til visning på datamaskin. For å se hvilke CD’er som er i salg pr. idag kan du klikke her! Kr. 300,- pr CD
Lyd Vi selger CDer med musikk fra vårt arkiv samt et utvalg av intervjuer med folk fra bygda. Bruk linken til høyre for å se hva som er tilgjengelig. Se liste!
Priser etter avtale
Bøker For de som er interessert i lokalhistorie, anbefaler vi følgende bøker Se liste!
Foredrag/ ekskursjoner Vi kan tilby foredrag og bildeframvisning om ulike emner, samt ekskursjoner til steder av historisk interesse. Se våre lister over foredrag og ekskursjoner.  
Ved ekskursjoner kan vi også formidle leie av buss, bespisning m.m.
Vi kan også tilby foredrag og ekskursjoner ut over det som er standardtilbudet, men en må da regne med ekstra kostnader til forberedelser. Ta kontakt for nærmere informasjon!
Slektsgransking og andre tjenester Etter nærmere avtale kan vi også påta oss større og mindre oppdrag, for eksempel i forbindelse med slektsgranskning eller skriving av bøker og artikler. Prisen for slike tjenester må avtales nærmere i hvert enkelt tilfelle. Etter avtale – ta kontakt
Kopiering Kopiering av arkivmateriale, avisartikler m.m. Kr. 150,- pr time + materiell og evt. porto.