Print Friendly, PDF & Email

Opplæringssenteret Nedre Eiker 20 år i 2010

Tekst og foto: Anne Gallefos Wollertsen, NE
02.02.2010

De fleste kjenner det kanskje som Voksenopplæringen, skoletilbudet som fra årsskiftet 2009/2010 ble omdøpt til Opplæringssenteret. I Nedre Eiker holder denne kommunale skolen til i Kanselliet på Solberg Spinderi i Solbergelva.

Hva
Solberg Opplæringssenter (SOL) gir tilbud om grunnutdannelse til etnisk norske voksne som av ulike årsaker har mangelfull grunnskole, og til voksne flyktninger og innvandrere. Solberg Opplæringssenter er også et ressurssenter for folk som trenger veiledning og tilrettelagt tiltak for å komme seg videre i livet, og har som målsetting å finne hver enkelt deltakers muligheter og ressurser.

Verdiskaper
Senteret skaper verdi for kursdeltager, for kommunen og for det lokale næringslivet. Det startet opp i 1996, og har opparbeidet høy kompetanse innenfor ulike arbeids- og kvalifiseringsprosesser. Opplæringssenteret er en tverrfaglig sammensatt personalgruppe med ulik spisskompetanse som består av både sosialfaglig utdannede personer, akademikere og faglærte. Til sammen er det nå femten ansatte, og Kristin Husby er rektor. Staben har økt i antall nylig pga økt innvandring, også arbeidsinnvandring.

Økt livskvalitet
Senteret bistår elevene med å utarbeide mulige veier og løsninger i en helhet hvor brukermedvirkning og mestring er viktige nøkkelord. Foruten god individuell veiledning av erfarne veiledere, gir senteret elevene muligheten til å prøve seg med forskjellige praktiske arbeidsoppgaver ved å bruke senterets kompetanse og nettverk til å bistå dem i å nå sine mål.
Senteret ønsker å gi økt livskvalitet gjennom aktiv deltakelse. Det gir elevene mulighet til å sette fokus på egen situasjon, definere nye mål og få hjelp til å se hvordan målene kan nås. Dette medfører en verdiskapning hos elevene.

Samarbeid med næringslivet
Videre ønsker senteret å gi næringslivet motivert og avklart arbeidskraft. Det er ingen lønnskostnader i en overgangsfase, og senteret yter tett oppfølging rundt de personene som formidles ut. Senteret har en bred kontaktflate mot det lokale næringslivet, og er opptatt av å forstå og møte ulike behov i arbeidslivet.

Noe for alle
Senteret tilbyr også kurs for de som ønsker å forbedre seg i forskjellige fag, kanskje med tanke på videreutdanning. Noen foreldre og besteforeldre ønsker også å kurs for å kunne hjelpe barna i skolearbeidet.

På grunnskolenivå får man undervisning i norsk, matematikk, engelsk, samfunnskunnskap og RLE. Her kan personer med lese- og skrivevansker eller andre fagvansker, funskjonshemmede og personer med seinskader eller endret livssituasjon for øvrig få den undervisning man trenger.
Det er ansatt logoped og synspedagog i samarbeid med Huseby kompetansesenter og NAV og hjelpemiddelsentralen.
Senteret utgir også sin egen avis, Gullkornet, som blir laget av ei gruppe med særskilt tilrettelegging.

Praktiske avdelinger
Senteret har tre forskjellige avdelinger innen praktiske fag; Kantine/kafeteria, serviceavdeling og profileringsavdeling.
Kantina/kafeteriaen serverer lunsjretter og er åpen for alle på hverdager, foruten at det drives catering. Serviceavdelingen tilbyr hjelp til praktisk vedlikehold av hus eller hage, snømåking, vedlikeholdsjobber,  vasketjenester eller sjauing, og tar  oppdrag både for kommunen og private. Profileringsavdelingen yter tilbud til elever som ønsker å jobbe med data og datarelaterte oppgaver. Hovedvirksomheten rettes mot profilering, design og produksjon av reklamemateriell, og det ytes hjelp til å komme i gang med data.

Deltagerne på Solberg Opplæringssenter henvises fra forskjellige samarbeidspartnere, eller man kan ta kontakt direkte. Noen av tilbudene er gratis.

Solberg Opplæringssenter har på begynnelsen av 2010 120 elever på dagtid og 30 på kveldskurs. 30 elever har spesielt tilrettelagt undervisning, og det er 15 elever i grunnskolen.

Kilder: Solberg Opplæringssenters nettside, artikkel i Eikerbladet 19. januar 2010.