Print Friendly, PDF & Email

Flekkmarihånd

DACTYLORHIZA MACULATA

 

 

Dette er vel Norges mest vanlige orkidéart. Den er et vakkert syn når den lyser mot deg. Ofte i et stort antall på næringsfattige og sure myrer over hele landet. Både i lavlandet og oppe i snaufellet, i hvertfall til 1000 moh. Den vokser også i myrlendt skogsterreng. Blomstenes farge er ofte ren hvit, men kan også være lys fiolett, med tydelig fiolett mønster.

Legga er tredelt og svært bred. Navnet har blomsten fått av de tydelige mørke flekkene på oversiden av bladene. Bladene er grågrønne og mørkere på oversiden enn på underisden. Når en går på de mest utpregede orkidémyrene i Nedre Eiker, kan en undre seg over hvorfor en ikke ser noe til denne vanlige orkidéarten.

Mange myrer er rett og slett for næringsrike for Flekkmarihånd. Men inne på de høyereliggende platåene på begge sider av Drammenselva, der finner du henne på mange myrer. Til tross for betydningen av ordet orkidé (Orchis = testikkel) så er det naturlig å omtale alle orkidéer i hunnkjønn.