Print Friendly, PDF & Email

Fuglerede

NEOTTIA NIDUS AVIS

 

 

Det er slett ikke hvert år denne orkidéen finner det for godt å vise seg. Den er fredet. Men i Nedre Eiker er den funnet på to lokaliteter, en på hver side av elva. Et par år etter hverandre kunne en på begge steder finne flere eksemplarer, men siden har man lett forgjeves. Spenningsmomentet er – får vi se den i år?

Rota, som ingen av oss bør se, er et knippe av røtter og ligner et fuglerede, derav navn både på norsk og latin. Stengelen er tykk og grov og har bladslirer, men ingen blader. Planten er gulbrun og helt uten klorofyll (bladgrønt). Blomstene sitter i et tett aks.

Den som kjenner voksestedene vil år om annet finne den igjen og glede seg over denne kalkglade planten der den har sine skjulesteder i lavlandet fra Moss og Skien til Narvik. Et interessant innslag i Nedre Eikers flora.

Denne orkidéen er foreløpig ikke funnet i Øvre Eiker