Print Friendly, PDF & Email

Grov Nattfiol

PLATANTHERA CHLORANTHA

 

 

Mye av det som er sagt om Nattfiol, gjelder også for Grov Nattfiol. Men denne er nok noe mer kalkkrevende. I Nedre Eiker vokser de to ofte så godt som side ved side. Grov nattfiol går ikke så langt nord som sin nære slektning, men er spredt over mye av Østlandet og langs kysten til Trøndelag.
Den som ikke kjenner plantene godt, vil neppe se forskjell på de to nattfiol-artene, men har en først lært seg å se på den bredsporede og sprikende stillingen som samlingen av pollenknapper står i, midt i blomsten på den grove nattfiolen og den parallelle smale stillingen de har i den vanlige, så tar en ikke feil.
Den vanlige kan nok være vakrere med sine rene, hvite blomster, men den grove er litt frodigere og mer eksklusiv og i dens nærhet i kalkfuruskogen kan en kanskje finne Flueblomst, Marisko og Rød skogfrue.