Print Friendly, PDF & Email

Knottblomst

MICROSTYLIS MONOPHYLLOS

 

 

Denne orkidéen med de bitte små blomstene, derav navnet, fantes på ei myr i Nedre Eiker inntil etableringen av inntaksdammen ved Bjørkedokk. I mange år trodde de fleste at man måtte ut av orkidékommunen nr. 1 for å finne denne planten. I 1988 ble den igjen funnet på et helt annet sted i kommunen. Det dreier seg riktignok om fire små eksemplarer på ei lita beskjeden rikmyr, men hvert år siden har det vært talt til fire på denne myra.

De små gulgrønne blomstene sprer seg oppover i stilken, enten i en akseformet klase eller mer spredt. Blomstertallet kan være betydelig. Skal en se på blomstens orkidéfasong og studere detaljer, må man ha en ganske kraftig lupe. Den enkelte blomst er ikke stort større enn et knappenålshode.

Knottblomst er funnet fra Dovre i nord, og sør til Østfold og Vestfold. Mange tidligere funnsteder er nå utgått og arten er sterkt truet grunnet grøfting og uttørking.