Print Friendly, PDF & Email

Marisko (St. Olavsbolle)

CYPRIPEDIUM CALCEOLUS

 

 

Den gule tøffel- eller bolleformede leppen har gitt blomsten to av dens navn (bare jomfru Maria kan ha slike sko)? (Marisko/fruesko), og bare Hellig Olav kan drikke mjød av en slik bolle? (Olavsbolle). Planten karakteriseres ellers av de fem rødbrune (i sjeldne tilfeller grønngule*) spisse blomsterbladene hvorav to er nesten sammenvokst, og av de brede eggformede bladene med tydelige, buede nerver.

Marisko er en av de 11 fredede orkidéartene i Norge. Den er den største av orkidéene. I Nedre Eiker er det målt opp til 80 cm høyeeksemplarer Den vokser helst på kalkrik jord i skog, kratt og rasmarker. spredt over Østlandet, Trøndelag og i Nord-Norge. Et vakkert syn for den som er så heldig å finne dens skjulesteder. En forekomst i Nedre Eiker har flere hundre eksemplarer og mange klynger finnes spredd i de nordvendte kalkrike åsene i hele kommunen. Blomstring i juni.

* Dette er en meget sjelden variant. Den er kun kjent fra fem-seks lokaliteter i Norge. (Klikk på bildet!).