Print Friendly, PDF & Email

Rødflangre

EPIPACTIS ATRO RUBENS

 

 

På store tipphauger (avfalls-stein fra gruvedriften) på Nedre Eikers løse, næringsrike bergarter, står ofte mange eksemplarer av denne vakre orkidéen. Ellers trives den i kalkfuruskogen, oftest på tørre bergknauser eller solrik skogseng, sammen med flueblomst, brudespore, stjernetistel, blodstorkenebb, blåfjær og andre vakre blomster.

Plantens latinske navn betyr dyp rød/intens rød og ofte passer det til de grader, men også denne blomsten har av og til en farge som røper at den ikke har lest skikkelig nøye i floraen hva slags farge den skal ha, ofte kan den være beige og noen få ganger helt gul.

Helt nord til Troms kan en støte på denne planten der hvor jordsmonnet og geologien er villig til å samarbeide. Her i Nedre Eiker så er den en god veiviser til flueblomst og videre til rød skogfrue. En kjær venn blant orkidéene.