Print Friendly, PDF & Email

Skogmarihånd

DACTYLORHIZA FUCHSII

Skogsmarihånd er en vakker orkidé. Fargen på blomstene kan variere fra svært lys til dyp fiolett med mørke tegninger. Bladene kan være med uten flekker, gjerne større flekker enn hos Flekkmarihånd. Mange tar feil av disse og tror alle med flekkede blader er Flekkmarihånd.

Skogmarihånd finnes ofte på kambrosiluren, på myrer og skogsenger med næringsrik kalkholdig jord. Flekkmarihånd finnes helst på sure, næringsfattige myrer. Skogmarihånd kan bli ganske kraftig og opp til 60 cm høy. På skyggefulle, fuktige og næringsrike skogsenger, kan de opptre i et imponerende antall store, flotte eksemplarer, et syn verdt. Men det er alltid fint å støte på den når det står et mindre prangende eksemplar hist og her langs skogsstien.

Det latinske navnet, fuch-sii er avledet av Fuchs, som er navnet på en tysk botaniker.