Print Friendly, PDF & Email

Smalmarihånd

DACTYLORHIZA TRAUNSTEINERI

 

 

116 eksemplarer på ei myr i Nedre Eiker – det var et betydelig tall etter at mange hadde lett for å gjenfinne, eller rettere sagt identifisere denne arten på nytt.

En trenger et øvet øye for å skille den fra Engmarihånd. Blomstens underleppe er nok mer rombeformet og med et enklere mønster og planten er nok generelt spinklere med smalere og spissere blader. Blomstene er færre og sitter ofte ikke i en så tett klase som på Engmarihånd.

Blomstens støtteblad reiser seg ikke like vinkelrett som på den andre arten og de små mer sagtannformede taggene i kanten av støttebladene, kan være vanskelig nok å se med lupe. Så her må man ofte ha eksperthjelp for å se forskjellen.

Smalmarihånd er spredt på Østlandet, men ikke psesielt vanlig. Kan nok være oversett mange steder grunnet likheten med Engmarihånd. Småmarihånd er ikke så nøye på om myra den vokser på er næringsrik eller fattig.