Print Friendly, PDF & Email

OM ULV OG BJØRN VESENTLIG FRA EIKER
Olav Homlebekks registrering av ulv og bjørnefall

Transkribering: Bente Krantz
Tilrettelegging: Frode Caspersen

20.05.2019

I en forordning fra 1733 ble det besluttet at det skulle utbetales premie for felt ulv og bjørn – 2 rd. for hvert voksent dyr og 1 rd. for hvert ungdyr, samt 48 skilling for unger mellom 13 og 25 uker. I den samme forordning ble jaktretten innskrenket slik at ingen fikk anledning til å drive jakt uten grunneierens eller bygselmannens tillatelse.
Ingen fikk utbetalt skuddpremie uten at skinnet ble lagt frem på tinget, og dessuten måtte to menn vidne at dyret var skutt eller veidet i prestegjeldet.
Dette ble inført i tingbøkene for Eiker – Modum og Sigdal fra 1733 til 1836. Etter den tid ser det ut til at det var kommunen som utbetalte skuddpremien. (Ført i Eker kommunes møtebøker. Disse var ikke innlevert til IKA Kongsberg i 2004).

Tingbøkene består av tettskrevne sider, mange ganger bare med et punktum, som skiller før en ny sak begynner. Derfor kan jeg ha oversett noen felte dyr.

Olav Homlebekk 2004

 

ÅrNavnAntallAlderDyrHvor
1733Simen Spæren 1UlvHalseye
1733Jon Olsen Mollerud 1BjørnWerpeye
1733Simen Spæren1BjørnHalsseseyendele
1733Torsten Holte 1BjørnLie eye
1733Nils Lie1BjørnLie eye
1733Nils Lie og hans nabo Torsten Holte 2VoksenBjørnLie og Holte skoger
1733Amund Hansen Qverkeie1VoksenBjørnGaarden Skarseie
1733Jon Knudsen Mollerud. Husm.u/gaarden Werp1VoksenBjørnWerp Skoven
1734Tosten Holte1VoksenUlvHoltes eiendele
1734Bent Jonsen. Husm.u/garden Westby 1VoksenBjørnWestby skoven
1734Halvor Olsen Smørgrafeie1VoksenBjørnWaalen Skaugen
1734Gullich Ristvedt1VoksenUlvRistvedt marken
1735Rasmus Røgeberg1VoksenUlvFlessbergeie
1735Willem Hansen boende i Dynge1voksenUlvGevelteie
1735Amund Olsen Horneeie1voksenBjørnHorne marken
1735Johannes Andersen Tolsryud1voksenBjørnTorudeie u/Fossesholm
1735Bent Jonsen Westbyeie1voksenBjørnWestbyeie
1735Erich Henrichsen Siaastadeie1voksenBjørnSolbergeie paa Eger
1736Tosten Holte1voksenBjørnLies Skaug
1736Bent Jonsen Westbyeie1voksenBjørnWestbye Skoug
1736Knud Stavlum1voksenBjørnKlundreud Skoug
1736Amund Hansen Qverkeie1voksenBjørnGevelteiendele
1737Erich Amundsen Horgen1voksenUlvHorgeneie
1737Michel Pedersen Nedre Hoenseie1voksenUlvNedre Hoenseie
1737Jacob Wese Søndre Skotseie1voksenUlvSøndre Skots eie
1737Mons Rasmussen Horneeie1voksenBjørnHorneeie
1738Gulbrand Bergen1voksenBjørnHære Skoug
1738Tobias Hanssen Nedre Hoenseie1voksenUlvNedre Hoens Mark
1738Christopher Arnesen Nebberg1voksenUlvNebbergeie
1738Nils Hansen Stavlum2voksneBjørnerStavlum Mark
1738Peder Hauge2voksneBjørnerHauge Mark
1738Knud Stavlum Nørdre2voksneBjørnerNørdre Stavlums eiendom
1738Gullich Ristvedt Ristved og Bent Jonsen Westbyeie2VoksneBjørnerRistvedt og Westbyeie
1738Amund Hansen Qverkeie1voksenBjørnDramdalseie
1738Jon Horne1voksenBjørnHorneeiendele
1738Johannes Andersen Plads Torud u/Fossesholm2voksneBjørnerFossesholmseie
1740Torkild Ruud1VoksenUlvSøndre Ruud
1740Hans Raasmussen Wigen1Voksen UlvWigenseie
1740Halvor Olsen tirnde paa Skramnes2VoksneUlvSkramneseie
1740Bent Johnsen Westbyeie2VoksneBjørnerWestbyes udmark
1740Knud Stavlum og Christian Teigen1Voksen BjørnTeigen Skoug i Fiskum
1741Torsten Clausen Nordre Holte2VoksneUlverNordre Holte
1741Anders Larsen tj. Hos Otto von Cappelen paa Solberg1VoksenUlverBiørhus u/Solberg
1741Ole Olsen Nedre Hoenseie1voksenUlvNedre Hoens eiendom
1741Amund Hansen Qverkeie1VoksenUlvDramdals eiendele
1741Torchel Mortensen Søndre Ruud2VoksneUlverSøndre Ruud
1741Tosten Holte1VoksenBjørnHoltes eiendom
1741Christen Larsen Skarseie1Voksen BjørnSkars eiendom
1741Johannes Halvorsen Dahler1VoksenUlvDahlers eiendele
1741Peder Hauge1Voksen UlvHauges eiendele
1741Peder Hauge3UngeUlverHauges eiendele
1741Poul Pedersen Bruen Dramdalseie1Voksen UlvDramdalseie
1741Nils Knudsen Verpeie1VoksenUlvJellumeie i Modum
1742Torchel Mortensen Søndre Ruud1VoksenUlvSøndre Ruud
1742Amund Olsen Hoele i Hedenstad fjærdingen1VoksenUlvHoeles Eiendom
1742Torsten Claussøn Nørdre Holte1VoksenUlvNørdre Holte
1742Christen Christophersen Søndre Holte 1VoksenUlvSøndre Holte
1742Andrers Erlandsen Nørdre Vinnes1VoksenUlvNordre Vinnes
1742Niels Andersen Søniue i Ristvedt Fjærdingen1Voksen BjørnSøniue
1743Torchel Mortensen paa Søndre Ruud1VoksenUlvSøndre Ruud
1744Torchel Mortensen Rud1VoksenUlvSøndre Ruud
1744Halvor Burud eller hans sønn Lars Halvorsen1VoksenBjørnUkjent sted
1745Christopher Dahler1VoksenUlvSin gaard Nørdre Dahler
1744Christopher Andersen Borgen1VoksenUlvSøndre Rud Fichum Fjærding
1745Anders Nebberg1VoksenUlvNebbergseie
1745Poul Pedersen Kolbjørnsrudeie og Ole Olsen Hassel1VoksenUlvNordre Knive
1745Christen Holte1VoksenUlvSin beboende gaards Holteseie
1746Christopher Dahler1VoksenUlvNordre Dahler
1746Hans Arnesen1VoksenBjørnGaarden Solberg N. Eiker
1747Christopher Christensen Nordre Dahler2Voksne UlverNordre Dahlers eiendele
1747Capitain des Armes Jens Mathiasøn Weideborg1VoksenUlvBolleruds eiendom
1747Torchel Rud1VoksenUlvSyndre Ruuds eyendom
1747Poul Pedersen Broen Kolbjørnsrudeie1VoksenUlvDramdals eiendom
1748Mads Mosnes1VoksenUlvMosnes eyendom
1748Jonas Olsen, tjenede hos Ole Andersen Skaugen1VoksenUlvKovstads eyendom
1748Torchild Ruud1VoksenUlvSin beboede gaard Ruudseie
1748Peder Haare1UngeBjørnSin beboende gaards Haares eie
1750Mads MOsnes2VoksneUlverSin gaard Mosnes eyendom
1750Christopher Christensen Dahler1Voksen UlvNørdre Dahler
1750Thorchild Mortensen paa Ruud1VoksenUlvSyndre Ruuds eyendom
1750Torchild Mortensen paa Ruud1VoksenUlvSyndre Ruuds eyendom
1752Anders Nebberg1VoksenUlvNørdre Nebbergs eiendom
1752Simon Steensøn Spæren ved Vestfossen2VoksneUlverFossesholm eye
1753Hans Ellevsen af Vestfossen1VoksenUlv Sems eiendom
1755Niels Reersrud1VoksenUlvLie eiendom i Bingen
1755Ole Nielsen Kortveteie1VoksenBjørnKortvets eiendom
1755Poul Anunssøn Horne1VoksenBjørnHorne
1756Ellev Madssøn Morsnes1VoksenUlvMorsnes eiendom
1756Johannes Halvorsen1Voksen BjørnPaa gaarden Rygs eiendom
1756Bent Johnssøn Vestbyeie1VoksenBjørnVestby grund
1756Erich Erichssøn Kicherud1VoksenBjørnKorsgaardens sameie
1756Halvor Olsen paa Smørgraveie1VoksenBjørnPaa gaarden Gommerud
1756Rasmus Borge1VoksenUlvBorges grund
1756Syver Horne1Voksen BjørnHornes grund
1757Mr. Otto Knof5VoksneUlverUkjent sted
1757Hr. Capitain Starov1VoksenUlvGaarden Schieldbreds eie
1757Hans Pedersen Hamre, Smed ved Vestfossen1Voksen UlvFossesholm grund
1757Erich Christophersen Nicherud paa Korsgaardseie1VoksenBjørnKaarsgaardens grund
1758Otto Knoph1VoksenUlvUkjent sted
1758Herlov Steensrud fra Modums prestegjeld 1VoksenBjørnUkjent sted
1758Augustinus Ryg1VoksenUlvRygs eiendom
1758Erich Larssen og Ole Andersen fra Fossesholm gods1VoksenBjørnUkjent sted
1758Ener Larssen paa Fossesholm grund1VoksenBjørnFossesholm grund
1758Bent Jonssen paa egne og herr Lieut 1VoksenBjørnWestbyes eiendom
1759Ola Amundsen Horne1VoksenBjørnGaarden Hornes eyendom
1759Erich Nicherud1VoksenBjørnKorsgaardens sameiende mark
1759Bent Jonssen paa Westbyeie1VoksenBjørnGaarden Westbyens mark
1759Bent Jonssen paa Westbyeie1VoksenBjørnGaarden Westbyens utmark
1760Ole Eliassen1BjørnungeWestbyfjeldet
1760Christen Holte1VoksenBjørnUkjent sted
1760Christen Holte1.5VoksenBjørnUkjent sted
1760Ole Amundsen Aasen1VoksenBjørnHornes eiendom
1760Ellev Madsen Mosnes2VoksneUlverMosnes eiendom
1760Hr. løytnant Finne2VoksneUlverRistvets eyendom
1760Ellev Pedersen Berg2VoksneUlvergaarden Bergs eiendele
1761Løytnant Madsen mosnes1VoksenUlvGaarden Lundes eiendom
1761Niels Madsen Mosnes1VoksenUlvPrestegårdseie v/Fischumstrand
1762Syver Horne2VoksenUlverHornes grund
1762Lars Pedersen Krogseie7ungeUlverDræpt udi Krogsmarken
1762Narve Halvorsen Kreklingeie1VoksenBjørnKrechling skaugen
1762Poul Horne1VoksenBjørnHornes eiendom
1762Anders Johansen Fossesholm1VoksenBjørnFossesholm eiendom
1763Syver Holte1voksenUlvSkudt paa gaarden Holte
1763Simen Steensen Spæren1VoksenUlvSaasens eyendom
1763Christen Paulsen1VoksenBjørnKrechling eiendom
1763Niels Olsen1VoksenBjørnØdegaardsmarken (Bingen)
1763Hans Ellevsen 1VoksenUlvBesseberg eiendom
1764Niels Vaalen1VoksenUlvRustand eiendom
1764Poul Knudsen1BjørnungeJørandrud eiendom
1764Lars Jytebroen1VoksenUlvRustand i Fischum fjerding
1764Ellev Pedersen Berg1VoksenUlvBergs eiendom
1765Anders Gundersen Horgen1VoksenUlvHorgeneie
1765Ole Boxrud1VoksenUlvPoule eiendom
1765Peder Pedersen Kortveie2VoksneBjørnerKortvet eiendom
1765Poul Nesthorne1VoksenBjørnSchiølhorne eiendom
1765Elias Olsen Haugsetheie1VoksenUlvGrøslandmarken
1766Ellev Berg1Voksen UlvBergs eiendom
1766Gisle Krilaas3VoksneBjørnerKolberg eiendom
1766Sergsant Otto Grønvold1VoksenUlvLundteyenseye
1767Engebret Gulbrandsen1VoksenBjørnHaugsets eyendom
1767Hans Gevelt1VoksenUlvGevelt eiendom
1767Ellef Berg1VoksenUlvUkjent sted
1767Peder Hansen Kortvet1VoksenBjørnKortvet eiendom
1767Syver Horne1VoksenBjørnHorne eiendom
1767Niels Christophersen1VoksenUlvAasens eiendom
1767Haagen Bræcheeie1BjørnungeBræche eie
1767Niels Nielsen Hvidsteeneie1VoksenBjørnSkudt paa Tronrud
1767Engebret Gulbrandsen1VoksenBjørnSkudt paa Nyrudeie
1768Lars Fallentinsen Bergseie1VoksenUlvBergs eiendom
1768Ole Sørensen fra Kaanerudverket1VoksenUlvDahlers mark
1768Syver Horne1VoksenUlvSkudt paa sin egen eiendom
1768Ole Nielsen Kimerud og Peder Hansen Kortvet6VoksneBjørnerKortvets eiendom
1768Christen Krechlingeie1VoksenBjørnKrechlings eiendom
1768Syver Holte1VoksenBjørnHolte eiendom
1768Syver Holte2Halv voksneBjørnerHolte eiendom
1768Niels Colbiørnsrud1VoksenBjørnColbiørnsrudmarken
1768Engebret Haugesetheie1VoksenBjørnUkjent sted
1768Erik Thorsen1VoksenUlvDalers vollen
1768Engebret Gulbrandsen og Elias Olsen1VoksenBjørnSchielbredeie
1768Ellev Madsen1VoksenUlvLundteiets eiendom
1768Syver Bentsen1VoksenUlvBorge Eiendom
1769Syver Jonsen Horne1VoksenUlvHorne eiendom
1769Anders Gundersen Echneseie1VoksenUlvHorne eiendom
1769Gunder Christophersen1VoksenUlvUkjent
1769Masovnmester Anders Jansen Hading?1VoksenUlvRachestad eiendommen
1770Christian Saasen1VoksenBjørnGaarden Saasen
1770Ole Olsen 2VoksneBjørnerSkudt paa Solberg og Halseie
1770Anders Solberg1VoksenBjørnSolbergeie
1770Hans Jensen1Halv voksen BjørnEegeie
1770Mads Pedersen2VoksenUlverKolsrud
1770Eric Eeg1Voksen UlvEegs eiendom
1770Haagen Steensen1Voksen UlvSkudt paa Schiølseie
1771Borger Loe1VoksenUlvSom han slo i hjel paa Vaaleneie
1770Haagen Steensen1VoksenUlvSkudt paa Schiølseie
1771Johannes Nilsen Horgen2VoksneUlverFanget paa Aadeiendom
1771Peder Paulsen1VoksenUlvKolbiørnsrudeie
1771Jon Olsen 1VoksenUlvHobbelstadmarken
1771Lars Rudstan1Voksen UlvRustan marken
1772Engebret Bjørneskytter2Voksne BjørnerHochseteie
1772Engebret Bjørneskytter1VoksenBjørnHomlebek marken
1773Niels Pedersen Berg2VoksneUlverVeydet ved forgift
1774Løytnant Grønvold1Voksen UlvUkjent sted
1775Ellef Pedersen Berg1VoksenUlvUkjent sted
1776Ole Andersen Narverud1VoksenBjørnFossesholm grund
1776Poul Nesthorne1VoksenBjørnUkjent sted
1776Hans Braaten1VoksenUlvForgiftet på sin eiendom
1777Halvor Pedersen Krog2Voksne UlverDræpt på gaarden Krogs eiendom
1777Niels Pedersen Schilbred1VoksenUlv Schielbred eiendom
1777Erich Hansen Østerud1Halv voksenBjørnUkjent sted
1778Christen Pedersen Krog1VoksenUlvKrogs eiendom
1778Lars Olsen Lilleaas1VoksenUlvGaarden Lilleaas
1778Engebret Hougseteie og Jon Thomesen ved Kongsberg4Voksne BjørnerHer i Prestegjeldet
1778Christen Pedersen1VoksenUlvKrogs grund
1778Elias Olsen Hougsetheie2bjørneungerHer i Prestegjeldet
1778Niels Nielsen Hvidsteneie1VoksenBjørnMyhres eiendom
1778Syver Hamre1Voksen BjørnVeidet her i Præstegjeldet
1778Hans Ellefsen Halsen1VoksenUlvVed fangst dræpt paa Halseie
1778Peder Horgen1VoksenUlvHorgen grund
1781Søren Rasmussen Fossesholmeie2Voksne UlverUkjent sted
1782Syver Olsen tiende paa Fossesholm1Voksen UlvBesseberg eiendom
1784Borger Hoen1VoksenUlvEgers sogn
1784Poul Haugerud1VoksenUlvHougerud mark
1785Engebret Gilbrandsen Hougseteie1VoksenBjørnHarstadmarken
1787Friedric Nilsen Brekke1VoksenUlvHorgen grund
1787Anders Jonsen Soleseie1VoksenUlvSoles eiendom
1787Anders Liverud1Voksen Ulv Liverud mark
1788Sergant Mikkelsen2VoksneUlverSaarby mark
1788Hans Ask1VoksenUlvFossesholm msrk
1788Sergant Gulbrand Madsen2Voksne UlverSaaby mark
1788Paul Hougerud1VoksenUlvHougerud
1788Engebret Bjørneskytter2Halv voksne BjørnerUkjent sted
1789Hr. Otto Omsted til Fossesholm1Halv voksne BjørnFossesholm eiendele
1789Hr. Otto Omsted til Fossesholm3VoksneBjørnerFossesholm eiendele
1790Niels Syversen Fierdingsdal1VoksenUlvVærp eiendom
1790Niels Spæren sergiant1VoksenUlvBergs eiendom
1790Halvor Liverud1VoksenUlvLiverud eiendom
1790Jon Horne1VoksenBjørnHorne mark
1790Jon Horne2HalvvoksneBjørnerHorne mark
1790Jon Horne1VoksenUlvFældt ved forgift
1790Lars Stenshorne1VoksenBjørnStenshorne mark
1791Hans Ellevsen1VoksenUlvVed Vestfossen
1791Lars Olsen Martenrud1VoksenBjørnFossesholm mark
1791Peder Haugseth1VoksenUlvHaugsethmarken
1792Hans Stenshorne1VoksenBjørnHorne marken
1792Elias Larsen1VoksenBjørnTorud marken
1792Nils Mosnes1VoksenUlvHægstadmarken
1793Nils Omsted1VoksenBjørnFossesholm mark
1793Jon Horne1VoksenUlvUkjent sted
1793Lars Stenshorne1VoksenUlvPaa sin gaard
1797EllefMorsnes1VoksenUlvSkudt i vinter paa Fiskumvandet
1797Ole Hvidsten1VoksenBjørnHvidsten mark
1799Niels Skotaas1VoksenUlvegaupeDræpt i Skots udmark
1799Ole Amundsen Stuverudeie1VoksenBjørnGrøsland mark
1799Erich Henrichsen 2VoksneUlvegauperLille Steensæts mark
1800Knud Jonsen1VoksenBjørnBrækka marken
1803Knud Jonsen1VoksenUlvFossesholmeie
1810Thomes Jonsen Brynseie1VoksenUlvUkjent sted
1811Hans Hansen Kolberg1VoksenUlvKolberg grund
1812Knud Jonsen Vestfossen3VoksneUlverUkjent sted
1814Johannes Olsen Dynge1VoksenUlvUllerneie
1816Torger Iversen Gislerud1VoksenBjørnGislerud grund
1816Daniel Knudsen Wigseie1Voksen UlvUkjent sted
1817Amund Olsen Wigen og Hans Olsen Mjøndalseie1Voksen BjørnWigs mark
1818Ole Erichsen Nebberg1Voksen UlvUkjent sted
1818Hans Olsen Horgen1Voksen BjørnUkjent sted
1819Hans Jonsen Spæren1Voksen UlvSpærens grund
1819Peder Clausen Korsgaarden1Voksen GaupeKorsgaardens grund
1819Smeden Knud Jonsen Westfossen1Voksen BjørnBrekkes grund
1819Jonas Pedersen Thorrudeie1Voksen BjørnUkjent sted
1819Jonas Pedersen Thorrudeie1StorGaupeUkjent sted
1820Halvor Claussen Skotsmoen1VoksenUlvUkjent sted
1820Peder Olsen Kortvedt 1VoksenUlvKortvedts grund
1822Anders Rasmussen Skar1VoksenUlvegaupeStrømboe grund
1822Christen Jensen Spiten1VoksenBjørnHarstadmarken
1822Anders Rasmussen Skar1VoksenUlvegaupeStrømboe ggrund
1822Christen Jensen Spiten1VoksenBjørnHarstadmarken
1822Peder Olsen Gorudvolden1VoksenGaupeUkjent sted
1822Peder Olsen Gorudvolden1VoksenGaupeungeUkjent sted
1822Christopher Hansen Stenshorne1VoksenBjørnUkjent sted
1822Peder Thordsen Raaen1VoksenBjørnUkjent sted
1822Lars Bentzen Fiskumeie1VoksenUlvFiskum grund
1823Lars Amundsen Raaen1VoksenUlvUkjent sted
1823Anders Halvorsen Fossen1VoksenUlv Ukjent sted
1823John Olsen Muggerud1VoksenUlvUkjent sted
1824Christopher Hansen Stensrud1VoksenBjørnSønju grund
1825Johannes Sebjørnsen Kreklingeie1VoksenUlvKrekling grund
1825Godberg Poulsen1VoksenUlvUkjent
1825Torkel Mortensen Westbyeie1VoksenBjørnWesby mark
1826Johannes Sebjørnsen Krekling 1VoksenBjørnunge Ukjent sted
1826Torger Jacobsen Lie og Christen Jensen Spiten2VoksneBjørnerLie og Holte mark
1827Fredrich Christophersen1VoksenUlvSkotsmoen
1827Clas Borgersen Brække1VoksenUlvGaarden Brække
1828Lars Larsen Sjulerud fra prestegjeldet1Voksen BjørnUkjent sted, selvskudd
1828Husmand Otter Torstensen Tangen1VoksenUlvegaupeHamre
1828John Syvertsen Schielbredeie2halvvoksneUlvegauperSchielbred. Fanget ved stok
1828Christian Larsen Krum1VoksenUlvUkjent sted. Fanget ved gift
1828Peder Fossesholm1VoksenUlvUkjent sted. Ødelagt ved gift
1829Nils Nilsen Skjeldbredeie1Voksen UlvSkjeldbreds jorder
1830Lars Eriksen Kjennerudeie i Sandsvær1VoksenBjørnKrekling grund
1832Baard Larsen Bergseie1VoksenUlvegaupeBergs grund
1831Student Carl Hansen1VoksenUlvFossesholm, med gift
1833Christen Jensen Spiten1VoksenBjørnHarstad mark
1834Sivert Rasmussen Leversbyeie1VoksenUlvLeversby
1834Johannes Krækling1VoksenUlvKrækling
1834Christian Krum fra Fiskum 2VoksneUlverUkjent sted. En ved gift, en skudd
1833Peder Hansen Rustand1VoksenUlvRustand
1834Lars Nilsen Winnes1VoksenUlvWinneseie
1835Johannes Krækling2VoksneBjørnerEn i Raaens og en i Kræklingsm
1835Lars ErichsenKjennerudeie fra Sandsvær1VoksenBjørnRaaens udmark
1836Hans Torgersen Ødegaarden1VoksenBjørnØdeskaugs udmark
1836Johannes Sebjørnsen Krekling1VoksenUlvKreklings udmark
1837Lars Eriksen Kjennerudeie 1VoksenBjørnKreklings udmark
1835Fredrik Christophersen Hoenseie1VoksenUlvNedre Hoens grund
1835Ole Sørensen Mastebogen1VoksenBjørnGunhildsruds udmark
1834Lars Nilsen Winnes1VoksenUlvWinneseie
1835Johannes Krækling2VoksneBjørnerEn i Raaens og en i Kræklingsm
1835Lars Erichsen Kjennerudeie fra Sandsvær1VoksenBjørnRaaens udmark
1836Hans Torgersen Ødegaarden1VoksenBjørnØdeskaugs udmark
1836Johannes Sebjørnsen Krekling1VoksenUlvKreklings udmark
1837Lars Eriksen Kjennerudeie1VoksenBjørnKreklings udmark
1835Fredrik Christophersen Hoenseie1VoksenUlvNedre Hoens grund
1835Ole Sørensen Mastebogen1VoksenBjørnGunhildsruds udmark
1822Peder Thordsen Raaen1VoksenBjørnUkjent sted
1822Lars Nbentzen Fiskumeie1VoksenUlvFiskum grund
1823Lars Amundsen Raaen1VoksenUlvUkjent sted
1823Anders Halvorsen Fossen1VoksenUlvUkjent sted
1823John Olsen Muggerud1VoksenUlvUkjent sted
1824Christopher Hansen Stensrud1VoksenBjørnSønju grund
1825Johannes Sebjørnsen Kreklingeie1VoksenUlvKrekling grund
1825Godberg Poulsen1VoksenUlvUkjent sted
1825Torkel Mortensen Westbyeie1VoksenBjørnWestby mark
1826Johannes Sebjørnsen Krekling1VoksenBjørnungeUkjent sted
1826Torger Jacobsen Lie og Christen Jensen Spiten2VoksneBjørnerLie og Holte mark
1827Fredeich Christophersen1VoksenUlvSkotsmoen
1827Clas Borgersen Brække1VoksenUlvGaarden Brække
1828Lars Larsen Sjulerud fra prestegjeldet1VoksenBjørnUkjent sted, selvskudd
1828Husmand Otter Torstensen Tangen1VoksenUlvegaupeHamre
1828John Syvertsen Schielbredeie2HalvvoksneUlvegauperSchielbred. Fanget ved stok
1828Christian Larsen Krum1VoksenUlvUkjent sted. Fanget ved gift
1828Peder Fossesholm1VoksenUlvUkjent sted. Ødelagt ved gift
1829Nils Nilsen Skjeldbredeie1VoksenUlvSkjeldbreds jorder
1830Lars Eriksen Kjennerudeie i Sandsvær1VoksenBjørnKrekling grund
1832Baard Larsen Bergseie1VoksenUlvegaupeBergs grund
1831Student Carl Hansen1VoksenUlvFossesholm. Med gift
1833Christen Jensen Spiten1VoksenBjørnHarstad mark
1834Sivert Rasmussen Leversbyeie1VoksenUlvLeversby
1834Johannes Krækling1VoksenUlvKrækling
1834Christian Krum fra Fiskum 2VoksneUlverUkjent sted. En ved gift, en skudd
1833Peder Hansen Rustand1Voksen UlvRustand
1788Sergant Mikkelsen1Voksen UlvFossens grund
1788Hans Ask1Voksen UlvFossesholm mark
1788Sergant Gulbrand Madsen2VoksneUlverSaarby mark
1788Paul Hougerud 1VoksenUlvHougerud
1788Engebret Bjørneskytter2HalvvoksneBjørnerUkjent sted
1789Hr. Otto Omsted til Fossesholm1HalvvoksenBjørnFossesholm eiendele
1789Hr. Otto Omsted til Fossesholm3VoksneBjørnerFossesholm eiendele
1790Niels Syversen Fierdingsdal1VoksenUlvVærp eiendom
1790Niels Spæren sergiant1VoksenUlvBergs eiendom
1790Halvor Liverud1VoksenUlvLiverud eiendom
1790Jon Horne1VoksenBjørnHorne mark
1790Jon Horne2HalvvoksneBjørnerHorne mark
1790Jon Horne1VoksenUlvHorne mark
1790Lars Stenshorne1VoksenBjørnStenshorne mark
1791Hans Ellevsen1VoksenUlvVed Vestfossen
1791Lars Olsen Martenrud1VoksenBjørnFossesholm mark
1791Peder Haugseth1VoksenUlvHaugsethmarken
1792Hans Stenshorne1VoksenBjørnHorne marken
1792Elias Larsen1VoksenBjørnTorud marken
1792Nils Mosnes1VoksenUlvHægstadmarken
1793Nils Omsted1VoksenBjørnFossesholm mark
1793Jon Horne1VoksenUlvUkjent sted
1793Lars Stenshorne1VoksenUlvPaa sin gaard
1797Ellef Morsnes1VoksenUlvSkudt i vinter paa Fiskumvandet
1797Ole Hvidsten1VoksenBjørnHvidsten mark
1799Niels Skotaas1VoksenUlvegaupeDræpt i skots udmark
1799Ole Amundsen Stuverudeie1VoksenBjørnGrøsland mark
1799Erich Henrichsen2VoksneUlvegauperLille Steensæts mark
1800Knud Jonsen1VoksenBjørnBrækka marken
1803Knud Jonsen1VoksenUlvFossesholmeie
1810Thomes Jonsen Brynseie1VoksenUlvUkjent sted
1811Hans Hansen Kolberg1VoksenUlvKolberg grund
1812Knud Jonsen Vestfossen3VoksneUlverUkjent sted
1814Johannes Olsen Dynge1VoksenUlvUllerneie
1816Torger Iversen Gislerud1VoksenBjørnGislerud grund
1816Daniel Knudsen Wigseie1VoksenUlvUkjent sted
1817Amund Olsen Wigen og Hans Olsen Mjøndalseie1VoksenBjørnWigs mark
1818Ole Erichsen Nebberg1VoksenUlvUkjent sted
1818Hans Olsen Horgen1VoksenBjørnUkjent sted
1819Hans Jonsen Spæren1VoksenUlvSpærens grund
1819Peder Clausen Korsgaarden1VoksenGaupeKorsgaaardens grund
1819Smeden Knud Jonsen Westfossen1VoksenBjørnBrekkes grund
1819Jonas Pedersen Thorrudeie1VoksenBjørnUkjent sted
1819Jonas Pedersen Thorrudeie1storGaupeUkjent sted
1820Halvor Clausen Skotsmoen1VoksenUlvUkjent sted
1820Peder Olsen Kortvedt 1VoksenUlvKortvedts grund
1822Anders Rasmussen Skar1VoksenUlvegaupeStrømboe grund
1822Christen Jensen Spiten1VoksenBjørnHarstadmarken
1822Peder Olsen Gorudvolden1VoksenGaupeUkjent sted
18221GaupeungeUkjent sted
1822Christopher Hansen Stenshorne1VoksenBjørnUkjent sted