Øvre Eiker kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer ble vedtatt i desember 2017.

Her finner du planen, samt alle vedlegg.

 

 

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER OG KULTURMILJØER I ØVRE EIKER

VEDLEGG:

 

Vedlegg 1:

Fagrapport for arkeologiske kulturminner og kulturmiljøer
Utarbeidet av Buskerud Fylkeskommune v/Anja S. Melvær

LES RAPPORTEN HER

Vedlegg 2: 

Fagrapport for nyere tids kulturminner – bygninger
Utarbeidet av Jo Sellæg

LES RAPPORTEN HER

Vedlegg til fagrapport 2: Liste over alle vurderte bygninger

Vedlegg 3:

Fagrapport for nyere tids kulturminner – andre kulturminner
Utarbeidet av Eiker Arkiv v/Bent Ek

LES RAPPORTEN HER

Vedlegg til fagrapport 3: Liste over registrerte kulturminneobjekter

 

 

 

Vedlegg 4:
Begreper og definisjoner
Vedlegg 5:
Ansvar og roller
Vedlegg 6:
Tilskuddsordninger
Vedlegg 7:
Handlingsplan
Vedlegg 8:
Kartsamling