Øvre Eiker kulturminneråd var i virksomhet fra 2007 til 2019.

Medlemmene var utpekt av kommunestyret, blant kandidater som ble nominert fra museer, frivillige organisasjoner, by- og grendeutvalg, mens Eiker Arkiv fungerte som sekretariat.

Nyhetssaker og dokumenter fra Kulturminnerådets virksomhet vil bli liggende på Eiker Arkivs nettsider.

I 2018 utga Kulturminnerådet en digital brosjyre: 25 ting du bør vite om Øvre Eikers historie.