Siste nytt fra Kulturminnerådet

Årsmøte i Kulturminnerådet

Årsmøte i Kulturminnerådet

Øvre Eiker kulturminneråd holdt sitt årsmøte den 17. april på Øvre Eiker rådhus. I tillegg til de vanlige årsmøtesakene var det en diskusjon rundt hvilken rolle rådet bør ha i de kommunale saksbehandlingsprosessene og i utformingen av kommunens...

Kulturminnerådet inviterer til årsmøte

Kulturminnerådet inviterer til årsmøte

​Øvre Eiker Kulturminneråd inviterer til årsmøte tirsdag 17. april kl.19.00 i festsalen på Øvre Eiker rådhus ​Dagsorden: 1. Konstituering av møtet 2. Kulturminnerådets årsrapport for 2017/2018 3. Årsbudsjett for 2018 4. Framtidig organisering av Øvre Eiker...

Festkveld for kulturminner

Festkveld for kulturminner

Øvre Eiker kulturminneråd har i flere år invitert til samlinger der arbeidet med å bevare kommunens kulturarv blir presentert og diskutert. I år blir det spesielt satt søkelys mot de immaterielle kulturminnene - kunnskap og ferdigheter som må overleveres...

Fiskumøksa på Oslotur

Fiskumøksa på Oslotur

  For omtrent 4000 år siden ble den aller fineste stridsøksa fra yngre steinalder laget. På et eller annet ukjent tidspunkt havnet den i Fiskumvannet, og på slutten av 1700-tallet endte den opp i garnet til en fisker. Siden 1853 har øksa blitt...

Kulturminneforum 2016

Kulturminneforum 2016

Øvre Eiker Kulturminneråd inviterer til årsmøte tirsdag 4. april kl.19.00 i kantina i Øvre Eiker rådhus (inngang ved Festsalen) Møtet er åpent for alle, men eiere og brukere av verneverdige kulturminner samt organisasjoner som arbeider med lokalhistorie og...

Årsmøte i Øvre Eiker Kulturminneråd

På oppdrag fra Øvre Eiker kommune har kulturvernavdelingen i Buskerud fylkeskommune laget en rapport om de arkeologiske kulturminnene i kommunen. Den inneholder blant annet en nøyaktig kontrollregistrering av beliggenheten, samt forslag til en del særlig utvalgte...