Årsrapporter

Kulturminnerådet vedtar hvert år en rapport som gir en oversikt over de sakene rådet har arbeidet med. Ved slutten av hver valgperiode sammenfattes dette til en rapport for hele fireårsperioden. Disse rapportene med vedlegg finnes her: