Håndbok i kulturminnevern

På denne siden har vi lagt ut noen tips til dem som er interessert i kulturminner og kulturminnevern!

Da Kulturminnerådet ble opprettet i 2006, ble det utarbeidet ei håndbok for å gi medlemmene en kort innføring i hva kulturminnevern innebærer, hvilke lover og regler som gjelder på dette området og hvilke institusjoner som arbeider med kulturminnevern, både i offentlig og privat sektor.

Denne håndboka er under revidering, og den er derfor ikke helt oppdatert på alle områder. En foreløpig vesjon kan leses på Kulturminnerådets nettsider:

Håndbok i kulturminnvern og lokalhistorie
for Øvre Eiker Kulturminneråd (og andre)

 

I 2005 utga Øvre Eiker kommune et byggeskikkveileder som et hjelpemiddel for administrasjonen, politikere, innbyggere, prosjektutviklere og andre. Bruk linkene til høyre for å lese dette dokumentet