Kulturminnevernplaner

 

Den kommunale kulturminnevernplanen vedtas av Øvre Eiker kommunestyre og er retningsgivende for Kulturminnerådets arbeid. Planen rulleres i hver kommunestyreperioden. I tilknytning til planen vedtas det to-årige handlingsplaner. 

Kulturminnerådet deltar aktivt både i arbeidet med utformingen av disse planene og med evaluering av dem.

Øvre Eikers kulturminnevernplan for perioden 2016-2019 ble vedtatt av kommunestyret i juni 2016, sammen med en handlingsplan for 2016/2017 og tilhørende idebanker. 

KULTURMINNEVERNPLAN FOR ØVRE EIKER 2016-2019

HANDLINGSPLAN 2016-2017

«KULTURHISTORISKE IDEBANKER»