Møtereferater

Neste møte i Kulturminnerådet er tirsdag 12/6. Søknader om økonomisk tilskudd i 2018 vil bli behandlet på dette møtet. Alle typer prosjekter og aktiviteter knyttet til lokalhistorie og kulturminnevern på Øvre Eiker kan søke om slik støtte.

Søknadsfristen er 15/5. 

Søknader sendes til Øvre Eiker Kulturminneråd v/sekretær Bent Ek (bent.ek@ovre-eiker.kommune.no)

 

Her finner du referater fra Kulturminnerådets siste møter:

Sakspapirer