Siste nytt fra Kulturminnerådet

Spennende resultater fra Sem!

I oktober 2015 utførte NIKU (Norsk Institutt for Kulturminneforskning) en omfattende georadarundersøkelse på jordene mellom Sem og Berg - omtrent midt mellom Hokksund og Vestfossen. Foranledningen var spennende funn som var gjort av amatører med metallsøker på...