Siste nytt fra Kulturminnerådet

Årsmøte i Øvre Eiker Kulturminneråd

Øvre Eiker Kulturminneråd avholdt sitt første årsmøte tirsdag 19. april 2016. Dette er et konsekvens av at det ikke lenger er kommunestyret som utpeker dette rådet, men en forsamling av grendeutvalg, organisasjoner, grunneiere og andre interesserte. Nils Petter...

Spennende resultater fra Sem!

I oktober 2015 utførte NIKU (Norsk Institutt for Kulturminneforskning) en omfattende georadarundersøkelse på jordene mellom Sem og Berg - omtrent midt mellom Hokksund og Vestfossen. Foranledningen var spennende funn som var gjort av amatører med metallsøker på...