Retningslinjer

Retningslinjene for Kulturminnerådets arbeid vedtas av kommunestyret. De fastslår blant annet prosedyrene for valg av medlemmer og legger rammene for rådets arbeid. De nåværende retningslinjene ble vedtatt i desember 2015.

Les retninglinjene her