Print Friendly, PDF & Email

Øvre Hoen, Øvre Eiker

Av Einar Sørensen

Mens Torgeir Hoen eide Nedre Hoen, hersket Tolleff Hoen i 1628 over nabogarden Øvre Hoen som utgjorde sentrum i et lite bondegods og hadde sagbruk på sin eiendom.

Gården kalles også Søndre Hoen, og det forstår man når man betrakter gårdstunets tidligere beliggenhet på et kart over begge Hoengårdene fra 1784. Gårdstunet lå ute på jordet midt mellom den utskilte eiendom gnr. 78, 79/ bnr. 2-9. Som det fremgår av kartet var det kort vei bort til Nedre Hoen som lå rett mot nord. Den nåværende storgården Øvre Hoen (gnr. 78/1) var altså ikke bebygd på 1700-tallet.

Les mer på Terra Buskerud – historieboka.no