Print Friendly, PDF & Email

På besøk hos losje Stenberg-Bikuben november 2005

Tekst: Frode Caspersen

IOGT’s (International Organisation of Good Templars) historie startet i Utica i 1851, men forut for avholdsbevegelsen var en måteholdsbevegelse som ble startet i New York allerede i 1808.

Også i Norge ble det fra 1830-tallet etablert en rekke måteholdsforeninger. I 1844 ble de første landsomfattende sammenslutningene etablerte. Det var «Den norske Forening mot Brændevinsdrik» og «Det norske Afholdsselskab». Den første forløperen for IOGT var faktisk en orden for barn – «The Cadets of Temperance». Det neste var ei gruppe som ville føre videre dette engasjementet fra barn til voksne under betegnelsen «The Knights of Jericho» (Jeriko-ridderne). Disse ridderne hadde den barmhjertige samaritan som sitt forbilde og lovte å avstå fra å drikke, kjøpe, selge og lage alle slags spirituøse drikker. De forpliktet seg også å hjelpe en avdød brors hustru og andre pårørende. To av losjene i «The Knights of Jericho» ble på fellesmøte i Oriskany Falls i 1850 enige om å stifte en ny orden. Året etter kom de sammen i Utica og stiftet «The Order of Good Templars» med valgspråket «Vennskap, Håp og Kjærlighet».

IOGT samler flere ulike organisasjoner under en felles plattform. For å få fullt medlemsskap må konstitusjonens artikkel 2 oppfylles. Denne lyder: «Hvert medlem skal påta seg en forpliktelse til å leve sitt liv fritt for bruk av alkohol og annen ikke- medisinsk bruk av avhengighetsskapende midler». (Kilde: IOGT)

Losje Stenberg har siden 1919 holdt alle sine møter i et eget lite hus på Steinberg som ble kjøpt i 1911, og bygget om åtte år seinere til sitt nye formål. 13. mars 1997 ble losje Stenberg slått sammen med losje Bikuben som hadde eget møtelokale i Solbergelva fra 1906 fram til det ble solgt i 1985.

 

(Vi beklager at lyden ikke er helt synkron i denne filmen).