Print Friendly, PDF & Email

På tur langs Dørja med DOT og Historielaget

Tekst : Bent Ek
Foto: Olav Homlebekk/Bent Ek
26.08.2003

Det er nok mange år siden gamle Martinius Løff bodde i Lonemarka, men den gamle husmannsstua står fortsatt ved ferdselsveien langs Dørja.

Litt ovenfor Skarratangen, der elveløpet er delt i to, var det en halv times rast på fjellknausene midt i Dørja

Skarragruvene på grensen mellom Eiker og Nummedal er målet for den ekspedisjonen som legger ut fra Vestfossen førstkommende søndag. Frammøte er kl.9.30 på parkeringsplassen ved Vestfossen Kunstlaboratorium i Fabrikkgata. Starten skjer altså på historisk grunn. Her lå de gamle Fossesholmsagene og Semssagene, her ble det første sølvet fra Kongsberg smeltet, og her var ett av de viktigste knutepunktene i varetransporten til Sølvverket. Seinere ble Drammensdistriktets første tresliperier bygd her, og litt etter kom den første cellulosefabrikken i distriktet.

De første kilometrene går turen langs den gamle Kongsbergveien, som ble anlagt av Christian IV. Deretter går vi over på skogsstier langs Dørja, Eikers lengste elv. Underveis passeres flere kulturminner, blant annet Christian VI og Sophie Magdalenas gruver, som ble drevet av Sølvverket tidlig på 1700-tallet, den gamle husmannsplassen Lonemarka og diverse rester etter innretninger som ble brukt til brøtningen i elva. Men først og fremst byr turen langs Dørja på mange fine naturopplevelser – forhåpentligvis i fint vær.

Turen er beregnet til fire timer, inkludert en halv times matpause. Deretter blir det omvisning i gruveområdet, og dersom tiden tillater det, kan det bli en avstikker til Jungercellene, kanskje landets aller best bevarte hjemmefrontleir fra andre verdenskrig. Deretter går turen i buss tilbake til Vestfossen.