Print Friendly, PDF & Email

Paa nautralitetsværn

Brev til Biposten

Avskrift og avfotografering: Arne Temte NE
Tilrettelegging: Magne Grønvold NE
03.02.2018

Losje Bikuben i Solbergelva i Nedre Eiker hadde i sin tid en intern “avis” – “Biposten” – hvor losjens medlemmer kunne nedtegne store og små hendelser fra dagliglivet i bygda, dikt, meninger mm.
Eiker Arkiv har disse protokollene i sitt eie, og man finner mange artige historier der.

Martin Ingebretsen skildrer i dette brevet den møysommelige reisen fra Solbergelva til Kristiansand med postbåten «Kong Oskar den 2» for å delta på nøytalitetsvakt under første verdenskrig.

 

Hr Red.

Jeg faar nu sende Dem en liten skildring av reisen fra Solbergelven til Cristiansand:

Jeg gik hjemmefra kl 4 1/4 torsdag morgen den 24. febr.  Reiste fra Drammen kl 6.15 og kom til Christiania lit før 9 og traf der nogle kjendte og ukjendte, som også skulde ut paa samme komedie som jeg.  Vi fik os da lit kaffe og kl 10 mødte vi i gymnastiksalen, hvor vi blev oprobt for  at tage imod de klæder som enhver skulde ha.  Jeg var saa heldig at jeg slap at tage imod mere end  1 kappe, 2 luer, brødpose og feldtflaske.  Jeg fik saa gaa der og vri mig i min looslidte sportsdress, aldeles civil undtagen luen.

Kl 3 blev vi permiteret og skulde saa møte paa fæstningsbryggen kl. 10. Kl 11 gik vi om bord i postbaaten «Kong Oskar den 2den».  Ombord blev det liv, og trangt; for det første fik vi ikke andet end staaplads, men jeg lod mig ikke forsømme, jeg gik til 1ste plads, og til min forskrækkelse fik jeg høre at der forlangtes Kr 15,60 for at være der.

Jeg gav mig i snak med verten, og som jeg stod og talte med ham, kom løitnanten, og jeg, som havde vondt i bena og ryggen vilde gjerne faa hvile mig lidt, og sa til løitnanten: «De får sandelig skaffe plads at sitte eller ligge på, hr løitnant, for at gaa her og drive eller staa på hele veien, det greier ikke jeg».  «Faar man ikke lov at sitte her paa 1ste plads», sa løitnanten, henvendt til verten. «Naar baaten begynder at gaa faar man vel ta plads som en kan», sa han.

«Ja, saa i Guds navn saa sæt dig der da man», sa løitnanten til mig, og dermed hadde jeg 1ste plads helt til Christiansand.  Jeg fik da fat paa et par av mine kamerater og fik ogsaa plasere dem der. Kl 11 merket vi at baaten begyndte at gaa, og medens jeg skriver disse linjer er jeg paa havet og nu er kl 12 3/4 nat og jeg  faar prøve at faa sove lidt.  Men nu er salonen blit saa fuld, saa her er ikke stilt. Vi skal være fremme kl 7 1/2 fredag aften. – God nat.

Utlevering av effekter. Gamlekarer på nøytralitetsvern

 

Kong Oscar II

Ved bedehuset. Oftenes.

 

Kl 6 morgen efter en søvnløs nat begyndte jeg at røre paa mig lidt. Vi kjøbde os lit kaffe men den var dyr. Kl 10 1/2 var vi i Kragerø. Der var vi i land og fik os kaffe, hvorefter vi fortsatte videre, og stak indom forskjellige stoppesteder.  kl 1 1/2 var vi i Arendal, der laa baaten i 5 kvarter og vi fik tid til at spise middag.  Kl 2 3/4 fortsatte vi videre, men da baaten kom utpaa sjøen begyndte den at huske paa sig, og da var det mange som blev syke.  Jeg klarte mig bra, men jeg maatte holde mig midtskibs og lukka øia jeg ogsaa. 

Da vi havde pasert Risør, slog vannet på dæk, og glas flasker og kopper ramlet av bordene. Vi la til ved bryggen i Cr.sand kl 7 1/4.  Vi marsjerte da fra bryggen og til gymnastiksalen, for der at ligge over natten.  Madrasser laa over hele gulvet, men ikke tæpper og ikke var der varme i ovnen, saa der var koldt som i en lade.  Men da blev der liv kan de tro; Thi alle mann robte efter tæpper, og at der maatte fyres i ovnen.
Det var meningen at det ikke skulde være nogen av delene; men befalet blegnet og gav straks ordre til udlevering av tæpper og opvarmet locale.  Samtidig blev der oplyst, at de der ønsket det, kunde faa ligge ute i byen.  Men det var ikke mange som var kjendte her, og  Christiansand er tørlagt for rusdrik, og sjøsyke og fyllesyke var nok de fleste bedst tilfredse med at komme til ro. Vi var ute og fik os lidt mat og saa tilbake til gymnastiklocalet for at plundre og sove lit; men det blev nok bare plundring.

Kl 7 næste morgen stillet vi med tepper og alt vi havde faat udleveret, hvorefter vi marsjerte til fæstningen, hvortil vi ankom kl 7 3/4. Vi fik da spise og siden stille for at blive uttage til de forskjellige tjenester.  Paa spørgsmaal om nogen havde været fast kokk før, meldte jeg mig, da jeg havde plundra lit med det tidligere.

Vi kommandertes straks paa kjøkkenet for at udføre vore daglige plikter, og hermed var reisen slut.       

Broderlig hilsen til «Bikuben.  M.I.

 

 

På nøytralitetsvakt mars 1915

Brevet fra Martin Ingebretsen: