Print Friendly, PDF & Email

Papirfabrikken “Nordic Paper” ved Geithus

Foto: Bent Ek

Papirfabrikken “Nordic Paper” ved Geithus, fotografert i juni 2004. Bedriften startet opprinnelig som den ene av to fabrikker i firmaet “Eker & Gjethus Papirfabriker”, der den andre delen besto av gamle Eker Papirmølle ved Vestfossen. Da den ble nedlagt i 1879, ble navnet forandret til “Drammenselvens Papirfabriker” og seinere til “Union Geithus”.