Print Friendly, PDF & Email

Papirfabrikken «Nordic Paper» ved Geithus

Foto: Bent Ek

Papirfabrikken «Nordic Paper» ved Geithus, fotografert i juni 2004. Bedriften startet opprinnelig som den ene av to fabrikker i firmaet «Eker & Gjethus Papirfabriker», der den andre delen besto av gamle Eker Papirmølle ved Vestfossen. Da den ble nedlagt i 1879, ble navnet forandret til «Drammenselvens Papirfabriker» og seinere til «Union Geithus».