Print Friendly, PDF & Email

Personbefordring ved Solberg Spinneri anno 1920.

Tilrettelagt av: Anne Gallefos Wollertsen
12.09.2003

Bildet viser Solberg Spinneris lastebil utenfor Kanselliet og er tatt i ca. 1920. Vi mangler navn på personene som er avbildet. Kan noen hjelpe oss?

Solberg Spinneri etablerte allerede i 1915 en bilrute mellom Drammen og Solbergelva.
Lastebilen skulle frakte kontor- og lagerpersonale til og fra arbeid.
Etter at dampbåten «Snap», som hadde sitt anløp ved Killingrud brygge, innstilte sin rute i 1916, ble det også problemer med å skaffe de nødvendige varer til arbeiderne. Flere ansatte ved Solberg sa opp sine plasser og forlot bygda. Direksjonen ved Solberg kom da fram til at bedriftens lastebil skulle settes inn i rute to ganger daglig på strekningen Solbergelva – Drammen for å lette på problemet. Direksjonen ville også se på muligheten for å få satt i gang en motorbåtrute på elva i sommerhalvåret. Spørsmålet var om dette kunne gjennomføres, men etter det Eiker Arkiv har av opplysninger, ble det ikke satt i gang noen slik trafikk.