Print Friendly, PDF & Email

Pottemakermuseet på Temte gård og bygdesamling

Tekst: Gjermund Glittfjell
Tilrettelegging/fotos: Anne Gallefos Wollertsen NE
17.03.2014

 

Samleren Gjermund Glittfjell i inngangen til museet på Temte Gård og Bygdesamling.

 

 

Råbrent terrakotta fra Aaserud teglverk klar til glasering.

Fra dreiesalen på Aaserud. De to nederste bildene viser de dyktige frihåndsdreierne Jansen og Thorsrud.

Eikerbygdene har en lang pottemakertradisjon bak seg. Funn i jorda viser pottemakerskår som er over 3000 år gamle.

På 1700-tallet dukker pottemakeren opp som eget yrke, og i folketellingene får vi satt navn på pottemakerne.

I Mjøndalen er pottemakervirksomheten kjent i fra slutten av 1800- tallet, disse finner en i adressekatalogen for 1876 og 1895.

På Stenberg ved Rundtom finner vi også en pottemaker, han nevnes i adressekatalogen for 1876. Produksjonen for pottemaker Anders Gustav Jahnsen på Stenberg bestod av fat, sparebøsser gauker og blomsterpotter, forbruksvarer på den tiden.

På Sundbakken i Øvre Eiker dukker også en pottemaker opp så tidlig som i 1794.
Slik kan en følge pottemakerne i Eikerbygdene.

De gjenstandene som dukker opp på messer og auskjoner i dag er imidlertid vanskelige å tid- og stedfeste hvis de ikke har en signatur eller et årstall på seg.

Form og dekor er ofte likt over hele landet, og fargene klar terrakotta, beige, gul og grønn går ofte igjen.
Gjenstandene er laget i forhold til forskjellige behov i husholdningen. Det finnes imidlertid noen pyntegjenstander som krukker og vaser og tallerkener.

Fra Eiker er det en bolle som utmerker seg, se linken nedenfor. Denne bollen har både stedsnavn, dato og signatur.

Det splitter nye Pottemakermuseet på Temte gård og bygdesamling på Horgen i Nedre Eiker tar i første rekke utgangspunkt i det som kalles keramikk i den mer moderne tid, og da i fra perioden 1930 – 1970 da keramikkproduksjonen økte i både antall og fasong ut i fra et trengende marked.

Keramikkmuseet vil ha temporære utstillinger, og ta opp forskjellige temaer.
Den første utstillingen har temaet «Samlerglede i pottemakerens verden», og viser keramikkproduksjon fra Gjermund Glittfjells samling.
Størsteparten av det som stilles ut er fra perioden 1930 – 1950 med gjenstander fra AS Aaserud keramikkfabrikk og Solberg keramikk.

Det er også en fast fotoutstilling i museet som tar utgangspunkt i produksjonen ved AS Aaserud.

Utstillingen kan besøkes ved henvendelse på e-post til post@eikerarkiv.no

Relaterte artikler: Pottemakeri på Eiker og i Drammensområdet

 

 

Keramikk fra Solberg og Aaserud. Fatet er i Art Deco-stil (funksjonalismen).

Solberg keramikk.

Fat fra Solberg i stilen «Tre slott».

Tidlig Aaserud-produksjon, ca. 1937. De brune gjenstandende øverst har såkalt flytende uranglasur.

Fire fat fra fire ulike produsenter: Graveren i Sandnes, Gulskogen, Solberg og Åros.

Pottemakermuseet.

Pipeskål signert Magne Stueland, med hans egen dekor.

Det nederste fatet har typisk Ingebretsen-dekor (Aaserud).

Disponent Nils Magnus Bugge på Aaserud var sjef for design. Han hadde kontakt med Ives i England, og ble inspirert av ham mht dekoren. Se fatene øverst med «fugle-dekoren».

Gjenstander med «stjerne-/rutedekor», design Magne Stueland.

Fatet med «stjerne-/rutedekor», design Magne Stueland.

På baksiden av gjenstandene finner man signaturen til dekoratøren. Her ser vi tegnet for Aaserud (en A med en speilvendt A under), og «Norway» som viser at gjenstanden skulle eksporteres. Videre signaturen MS for Magne Stueland.

Fotoene bakerst er fra vindusutstilling hos Werner Glassmagasin i Drammen.

Pottemakermuseet.