Print Friendly, PDF & Email

Eiker Arkiv

Historikk: 1784: Prof. Hans Strøm utgir «Beskrivelse over Eger Præstegield»
1949: Eiker Historielag stiftes
2000-2002: «Registreringsprosjektet»
Eiker Historielag – «Solbergelva i Bilder» – «Sameia Fotoarkiv»
Prosjektmidler fra Øvre-og Nedre Eiker kommuner
1/1-2003: «Eiker Arkiv»
Underlagt bibliotekene i Øvre-og Nedre Eiker
Arkivbestyrer i 20% stilling
Minimum 0,4 årsverk frivillig innsats (avtale EHL-SiB-SF)
Status: Ca. 50 frivillige, anslagsvis 3,5 årsverk
Materiale etter 180 arkivskapere
Fotosamlinger med til sammen ca. 15.000 bilder
250 lydopptak med intervjuer av mennesker fra bygda
Andre lydopptak, smalfilm (originaler og digitale kopier)
Registrering (og oppbevaring) av gjenstander
Registrering av faste kulturminner
Registrering og innkjøp av lokalhistorisk litteratur
Oppgaver: 1. OPPBEVARING OG REGISTRERING AV PRIVAT ARKIVMATERIALE
2. KONSULENTVIRKSOMHET OG PROSJEKTER
kommunalt kulturminnevern
museer og utstillinger
«Den kulturelle skolesekken»
lokalhistorisk litteratur (fotomateriale)
3. FORMIDLING
utstillinger
bokutgivelser
foredrag
ekskursjoner
salg av CD/DVD (lyd, film, foto)
www.eikerarkiv.no

Bildet er tatt på Solberg Bibliotek en torsdag kveld og viser litt av aktiviteten til Eiker Arkiv. Foto: Frode Caspersen.

Publikumsavdelingen ved Eiker Arkiv på Vestfossen bibliotek (Vestfossen skole). Her er både originalt og digitalisert materiale tilgjengelig for publikum. Foto: Bent Ek