Barnas historielag var aktiv arrangør ev Arkeologisk sommerleir, der barn fra 5.klasse-trinnet fra hele Øvre Eiker kunne delta. I alt ca 35 deltok. I tillegg 4 voksne fra Eiker historielag. Reidun Bollerud, leder i Barnas historielag, sendte meldingen nedenfor til de som deltok.  Vi har fått lov til å sende den videre. Takk til barna som var ivrige deltakere, takk til Børre Andersen, Reidar Andresen og Ståle Åsmundson Berdal, og takk til Reidun som holdt orden på det hele.

Vennlig hilsen Stein Andersen, lagleder Eiker historielag

 

Reiduns «brev» til deltakerne: Utgraving på SEM: 21. – 22. og 23. juni 2023:

Hei!

Håper du hadde noen fine dager på utgravingsprosjektet på SEM. Her kommer en oversikt over hva som ble funnet på de tre dagene.

  • Masse bein, ubrent og brent, fra store og små dyr. Sannsynligvis storfe, gris, sau/geit, fisk og fugl.
  • Dyretenner
  • Krittpiper
  • Skjell, østers og blåskjell
  • Glass
  • Murstein fra kongsgården
  • Takstein fra kongsgården
  • Jernnagler
  • Flint
  • Keramikk og porselen

Dette virker ikke så veldig spennende, men det er av stor arkeologisk verdi.

Onsdag den 21. juni ble en prøvelse i forbindelse med været, vi var kliss våte og vi sklei rundt i leira. Torsdag og fredag ble en opptur i så måte. Gå inn på Facebook #arkeologiSemHokksund der kommer alle postene opp.

«Sem har vært et svært viktig sted fra bronsealderen, gjennom hele jernalderen og inn i vikingtiden og middelalder. Etter som havnivået lå fire fem meter høyere i vikingtiden enn i dag gikk det en fjordarm helt inn til Hokksund og Vestfossen. Det var derfor mulig å seile store skip til Sem noe arkeologiske funn også vitner om» –  Wikipedia