Print Friendly, PDF & Email

Hundre år siden det store raset

Naturkatastrofen ved Hokksund i 1910

Tekst: Bent Ek
23.12.2010

 

Sent om kvelden lille julaften 1910 inntraff en av de største naturkatastrofene i Eikers historie. Et stor jordras rammet fem gårder like øst for Hokksund. Både bygninger og husdyr gikk tapt sammen med drøyt 300 mål dyrket mark, men som ved et mirakel ble ingen mennesker drept eller skadet.

Foto som ble tatt i dagene etter raset. Vi ser Haga-gårdene nærmest og Sanden i bakgrunnen.

Det var tre Sanden-gårder og to Haga-gårder som ble rammet av raset. Eier av en av disse gårdene var Jon Sanden, som ble far til Ingerid Engerud, tidligere formann og mangeårig styremedlem i Eiker Historielag. Hun ble selv født på lille julaften nøyaktig 14 år etter det store raset og vokste opp med beretningen om hva som skjedde denne helt spesielle julenatten. Opp gjennom årene samlet hun på historiene som foreldre, slektninger og naboer fortalte, og i forbindelse med at det var 90 år siden raset, utga Historielaget for ti år siden denne beretningen, sammen med avskrift av en del av de mange avisartiklene som sto på trykk i dagene og ukene etter den store ulykken. Her kan en med andre ord lese det meste om de dramatiske begivenhetene for hundre år siden.
 
Heftet, som fikk tittelen «Det store raset på Sanden og Haga lille julaften 1910«, har vi nå lagt ut i Eiker Digitale Bibliotek.