Print Friendly, PDF & Email

Registrering av det biologiske mangfoldet i Nedre Eiker

Tekst og foto: Anne Gallefos Wollertsen.
20.09.2004

Håvard Kristoffersen i full sving med registrering av det biologiske mangfoldet på Solbergsetra.

Alle kommunene i landet er nå pålagt å gjennomføre en biologisk kartlegging med tanke på fremtidig arealbruk, utbygging og regulering. Det lages lokale kart i alle kommuner, og resultatene samles og gjøres tilgjengelige i en nasjonal nettbase.

I Nedre Eiker er det Håvard Kristofferen som har påtatt seg jobben. Til daglig er han student ved Landbrukshøyskolen på Ås, og arbeidet han gjør for kommunen blir hovedoppgaven hans.

I hele sommer (2004) har han farta rundt i Nedre Eiker, aleine eller sammen med personer som har viktig informasjon i forhold til det arbeidet han gjør. Han har undersøkt og registrert vassdrag, dammer, myrer, setervoller, enger og gamle trær, og har funnet mye interessant som kan få følger for planleggingsarbeidet i kommunen.
Spesielt vannveiene er viktige grøntkorridorer der hvor folk bor, foruten at de er viktige spredningskorridorer for mange planter, og man må dermed være meget varsom i forhold til evt. regulering av disse.

Eiker Arkiv var med Håvard en dag i sommer, hvor vi bl a besøkte Solbergsetra og tok en titt på vekstene der. Gammelt kulturlandskap er noe av det som registreres med tanke på bevaring av den spesielle og frodige floraen, og gamle setervoller kan derfor være av interesse for å sikre varig mangfold av frø og planter.

Vinteren vil Håvard benytte til oppsumering og databehandling, og så vil hovedoppgaven foreligge i løpet av våren neste vår. Den vil da bli tilgjengelig her på arkivets nettsider.

25.11.2009:
Les om Øvre og Nedre Eiker på http://dnweb12.dirnat.no/nbinnsyn/status/nbdata.asp?fynr=06&datasett=bn