Print Friendly, PDF & Email

Rehabilitering av pipa på Solberg Spinneri 2014

Av: Steinar N. Buttedal, Prosjekt-/byggeleder,  Eiendomsavdelingen i Nedre Eiker kommune (NEK).
Tilrettelagt av: Anne Gallefos Wollertsen, NE, 011.09.2014

Rita Dahlmann inspiserer pipetoppen. Sprekkene etter lynnedslag er tydelige. Foto: Gjermund Glittfjell.

 

Nærbilde av sprekker etter lynnedslag. Foto: Gjermund Glittfjell.

Tydelig sprekk etter lynnedslag. Foto: Gjermund Glittfjell.

Solberg Spinderi 31. august 1919. Bakerst til venstre farveriet, foran til venstre garagen, i midten foran pipa kjelehuset, til høyre veveriet.

Pipa ble oppført ca. 1890 og eies i dag av Fyrhuset Solbergspinderi AS, med Nedre Eiker kommune (NEK) som ansvarlig for vedlikeholdet.
NEK har tidligere mottatt bekymringsmeldinger fra naboer, bl a på grunn av store sprekker i toppen etter lynnedslag, og store utvendige stigetrinn som så ut til å kunne falle ned.
En vurdering i dette har vært hvorvidt man skulle rive pipe, med en kostnad på flere hundre tusen kroner, eller bevare dette landemerket i et viktig kulturmiljø fra 1800-tallet. Man har valgt å gå for det siste.
Kulturmiljøet er i rapport over registrerte kulturminner i Nedre Eiker omtalt som det viktigste i kommunen, og anlegget vurderes til å ha svært høy verneverdi.
Forarbeidet med dagens rehabiliteringsprosjekt har pågått i flere år og kom i mål i år, da det var bevilget nok penger til å sette i gang.
Det har vært en utfordring å finne kompetanse på hvordan rehabilitere en slik pipe. Til slutt fant NEK fram til konsulentfirmaet Multiconsult som har en avdeling for tilstand og bygningsvern. De har laget en beskrivelse på hvordan arbeidet bør utføres. I praksis blir alle fugene i teglverket på pipa frest ut og erstattet med ny mørtelmasse. Dette er et meget krevende arbeid, som startet på forsommeren i år og vil være ferdig i september. Kostnadsrammen er på ca. 1,5 mill. NOK, og NEK bærer hele kostnaden.
Norsk Kulturminnefond viste stor interesse for prosjektet, men søknaden dit om tilskudd på 480.000,- ble avslått da det var krav om min. 30 % privat medfinansiering. Denne finansieringen har ingen villet være med å bidra til.
Når rehabiliteringen er ferdig, vil pipa fremstå slik den alltid har gjort. Den mest synlige endringen vil man se på bakkenivå hvor avskallet puss og rustne beslag da er erstattet med nye materialer.
Rehabiliteringskostnaden er betydelig, men hvis man ser dette i sammenheng med at pipa nå vil være vedlikeholdsfri i 40 – 60 år, bør det være mulig å forsvare investeringen.

Lynavleder på pipa. Foto: Gjermund Glittfjell.

Pipa i 2005. Foto: Frode Caspersen.